Edukacja

Syzyfowe prace - powieść o elementach autobiograficznych

Rodzaj zajęć: Lekcja edukacyjna

 • Grupa wiekowa
  - 13 < 16 lat
 • Ilość jednoczesnych uczestników
  - 30
 • Dni tygodnia
  - poniedziałek
  - wtorek
  - środa
  - czwartek
  - piątek
 • Godziny dostępności
  - 08:00 - 09:00
  - 09:00 - 10:00
  - 10:00 - 11:00
  - 11:00 - 12:00
  - 12:00 - 13:00
  - 13:00 - 14:00
  - 14:00 - 15:00
  - 15:00 - 16:00
 • Miejsce
  - Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5
 • Autor
  - Sylwia Zacharz
 • Koszt
  - 4 zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 15 osób, maksymalna – 30 osób. Grupę należy zgłosić najpóźniej 24 godziny przed planowanym zwiedzaniem

          -  UWAGA! Święta kościelne i państwowe: oferta nieaktywna.

 • Dane teleadresowe (telefon, e-mail) do prowadzącego
  - tel.: 41 344 57 92 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–16) lub e-mail: zeromski@mnki.pl
 • Cel 
  - poznanie faktów z życia Stefana Żeromskiego, dotyczących edukacji w kieleckiej szkole
  - wykazanie analogii pomiędzy „latami uczniowskimi” wielkiego pisarza a czasami szkolnymi, przedstawionymi przez niego w powieści
  - umiejętność wyjaśnienia znaczenie związku frazeologicznego „syzyfowa praca”
  - doskonalenie umiejętności odczytywania teksów literackich na poziomie dosłownym i symbolicznym
  Metody i techniki pracy
  - metoda problemowa-wykład konwersatoryjny, metoda podająca - pogadanka
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy 
  - powieść autobiograficzna, mit, symbol, syzyfowa praca, rusyfikacja,
 • Przebieg pracy 
  - przybliżenie faktów z życia Stefana Żeromskego
  -  dokonanie charakterystyki klerykowskiej społeczności: podział uczniów w klerykowskim gimnazjum, ich stosunek do życia i do nauki (rozdział XIII), literatury i języka ojczystego (rozdział XIII).
  - pogadanka dotycząca nastawienie nauczycieli i administracji szkolnej do uczniów (rozdział XI).
  - analiza procesu rusyfikacji - kogo dotyczył, w kogo był wymierzony
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - powieść -fragmenty, kartki, długopisy - materiały zapewnia Muzeum

Powrót