Edukacja

Świętokrzyskie - legendarna kraina

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

 • Grupa wiekowa
  - 4 < 6 lat
  - 6 < 10 lat
 • Ilość jednoczesnych uczestników
  - 30
 • Dni tygodnia
  - poniedziałek
  - wtorek
  - środa
  - czwartek
  - piątek
 • Godziny dostępności
  - 08:00 - 09:00
  - 09:00 - 10:00
  - 10:00 - 11:00
  - 11:00 - 12:00
  - 12:00 - 13:00
  - 13:00 - 14:00
  - 14:00 - 15:00
  - 15:00 - 16:00
 • Miejsce
  - Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5
 • Autor
  - Magdalena Skłodowska
 • Koszt
  - 5 zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 15 osób, maksymalna – 30 osób. !Grupę należy zgłosić najpóźniej 24 godziny przed planowanym zwiedzaniem.

        - UWAGA! Święta kościelne i państwowe: oferta nieaktywna.

 • Dane teleadresowe (telefon, e-mail) do prowadzącego
  - tel.:  41 344 57 92 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–16) lub e-mail: zeromski@mnki.pl
 • Cel 
  po zajęciach uczeń:
  - zna pojęcie legenda
  - potrafi przytoczyć wybrane świętokrzyskie legendy
  - układa plan wydarzeń do tekstu
  - wyciąga wnioski, wie czego uczy legenda
  - umie rozpoznać typowy strój świętokrzyski i zna jego kolorystykę
  - dostrzega wartość tradycyjnego stroju ludowego jako wyznacznika odrębności regionalnej
 • Metody i techniki pracy
  - pogadanka, praca w grupach, praca z tekstem
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - mit, legenda, zapaska świętokrzyska, morał
 • Przebieg pracy 
  - wyjaśnienie pojęć: mit, legenda, baśń, morał
  - praca w grupach - plan wydarzeń

        - pogadanka - dydaktyzmu legend, strój ludowy - zapaska świętokrzyska

        - praca plastyczna - ilustracja legendy, ozdobienie tradycyjnego, świętokrzyskiego stroju - zapaski ludowej

 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - karton, kredki, flamastry, teksty legend, długopisy  - materiały zapewnia Muzeum

Powrót