Stefan Żeromski - publikacje

Adamczewski Stanisław (1883-1955)

Twórczość:

 1. Serce nienasycone. Książka o Żeromskim, Poznań 1930, wyd. 2 zmienione pt. Sztuka pisarska Żeromskiego, Kraków 1949
 2. Stefan Żeromski. Zarys biograficzny, Lwów 1937

Prace i redakcje edytorskie:

 1. S. Żeromski: Syzyfowe prace. Objaśnienie i przypisy, Warszawa 1930.
 2. S. Żeromski: Dzienniki [Cz.] 1-2 , Warszawa 1953


Adamczyk Zdzisław Jerzy (ur.1936)

Twórczość:

 1. Żeromski. Z dziejów recepcji twórczości 1895-1964, Warszawa 1975.
 2. Stefan Żeromski. Przedwiośnie, Wrocław 1982.
 3. Stefan Żeromski. Wierna rzeka: klechda domowa, Wrocław 1878
 4. Stefan Żeromski. Pisma zebrane. Nowele, opowiadania i inne utwory epickie, Warszawa 1981.
 5. Stefan Żeromski. Pisma zebrane - Listy.
  [T] 1. 1884-1892 Warszawa 2001
  [T] 2. 1893-1896 Warszawa 2001
  [T] 3. 1897-1904 Warszawa 2003
  [T] 4. 1905-1912 Warszawa 2006
  [T] 5. 1913-1918 Warszawa 2008
  [T] 6. 1919-1925 Warszawa 2010
 6. Stefan Żeromski, Dziennik z wiosny 1891 roku, [w:] Kieleckie Studia Filologiczne, T.14, Kielce 2000.
 7. Nauczyciel i uczeń : Tomasz Siemiradzki i Stefan Żeromski, [w:] Kieleckie Studia Filologiczne,T. 11, (1997), s. 259-263
 8. O Syzyfowych pracach- trochę inaczej ,Przegląd Humanistyczny. - 1995, nr 6, s. 11-22
 9. Żeromski i ziemia Świętokrzyska,[w:] Mówią Wieki.- 2007, nr 12, s. 69-71
 10. Żeromski zakłada Polski Pen Club, [w:] Twórczość. - R. 66, nr 3 (2010), s. 77-89
 11. Przedwiośnie: prawda i legenda - tekst aneksu dot. filmu Przedwiośnie w reż. Filipa Bajona Włodzimierz Branicki, Poznań 2001.

 

Borowy Wacław (1890-1950)

Twórczość:

 1. O Przepióreczce Żeromskiego, Warszawa 1925
 2. O Żeromskim. Rozprawy i szkice, Warszawa 1960
 3. S. Żeromski. Elegie i inne pisma literackie i społeczne, Warszawa 1928
 4. S. Żeromski : Dzienniki.[T.1] 1882-1886, Warszawa 1953

 

Eile Stanisław (ur.1934 r.)

Twórczość:

 1. Stefan Żeromski. Kalendarz życia i twórczości, Kraków 1961
 2. Legenda Żeromskiego. Recepcja twórczości pisarza w latach 1892-1926, Kraków 1965


Studia i rozprawy w czasopismach i książkach:

 1. Wierna rzeka powieść historyczna, Zeszyty Naukowe UJ 1957, s. 217 - 259  
 2. Legenda Żeromskiego,[w:] Z problemów literatury polskiej XX wieku, t.1, Warszawa1965, s. 262-277
 3. Analogiczność i przypadek w prozie Żeromskiego, Pamiętnik Literacki 1976, z. 1, s. 3-13
 4. Analogiczność i przypadek w prozie Żeromskiego, [w:] Stefan Żeromski – w pięćdziesiątą rocznicę śmierci, Warszawa 1977,s. 115-129


Prace redakcyjne:

 1. Wspomnienia o Stefanie Żeromskim, Warszawa 1961, s. 427


Hutnikiewicz Artur (1916 - 2005)

Twórczość:

 1. Żeromski i naturalizm, Toruń 1956
 2. Stefan Żeromski, Warszawa 1960
 3. PrzedwiośnieStefana Żeromskiego, Warszawa 1967
 4. Żeromski, Warszawa 1987


Prace edytorskie i redakcyjne:

 1. S. Żeromski: Wybór opowiadań, Wrocław 1971
 2. S. Żeromski: Syzyfowe prace, Wrocław 1973
 3. Jakubowski Jan Zygmunt (1909-1975)


Twórczość:

 1. 20. lat współczesnej literatury polskiej z perspektywy historycznej, Warszawa 1964
 2. Stefan Żeromski, Warszawa 1964
 3. Nowe spotkanie z Żeromskim. Studia – Szkice – Polemiki, Warszawa 1967
 4. Stefan Żeromski [ Szkic literacki], Warszawa 1974
 5. Dokąd, ale i skąd idziemy[ Szkice]. Warszawa 1977
 6. Trwałe Przemiany. [Szkice]. Warszawa 1988


Rozprawy i szkice w czasopismach i książkach zbiorowych:

 1. W kręgu historii współczesności, Przegląd Humanistyczny 1959, nr 6, s. 1-15
 2. Żeromski w stulecie urodzin1864-1964, Przegląd Humanistyczny1964, nr1, s. 37-54

 

Kądziela Jerzy  (1927-1984)

Twórczość:

 1. Stefan Żeromski. Poradnik bibliograficzny, Warszawa 1964
 2. Młodość Stefana Żeromskiego. Warszawa 1976


Rozprawy i studia w książkach zbiorowych i czasopismach:

 1. Żeromski w Raperswilu,Twórczość 1959, nr 8, s. 70-97
 2. O genezie Syzyfowych prac, Pamiętnik Literacki 1965, z. 1, s. 1-41.
 3. Stare czy nowe ujęcie genezy Syzyfowych Prac,Pamiętnik Literacki 1966, z. 4, s. 561-579
 4. Główne wartości Dzienników Żeromskiego, Pamiętnik Literacki 1976, z. 1, s. 15-32 przed. [w:]Stefan Żeromski w pięćdziesiątą rocznicę śmierci, Warszawa 1977
 5. Żeromski w Warszawie pod zaborem, Kronika Warszawy 1980, nr 4, s. 7-28
 6. Żeromski w Warszawie niepodległej, Kronika Warszawy 1981, nr1, s.89-117


Słuchowiska radiowe nadane w programie Polskiego Radia:

 1. 1951: Ludzie Bezdomni, O żołnierzu tułaczu
 2. 1953: Popioły


Prace edytorskie i redakcyjne:

 1. S. Żeromski: Dzienniki
  - [T.] 1.1882-1886, Warszawa 1953
  - [T.] 2.1886-1887, Warszawa 1956
  - [T.] 3. 1888-1891, Warszawa 1970
 2. S. Żeromski: Pisma wybrane, Warszawa 1955
 3. S. Żeromski: Syzyfowe prace [Powieść],Warszawa 1956, s. 505
 4. S. Żeromski: Dzienników tom odnaleziony, Warszawa 1973
 5. S. Żeromski: Dzienniki, Wrocław 1980

 

Markiewicz Henryk (ur.1922)

Twórczość:        

 1. Stefan Żeromski, Warszawa 1951
 2. Przedwiośnie Stefana Żeromskiego, Kraków 1953
 3. Prus i Żeromski. Rozprawy i szkice literackie, Warszawa 1954
 4. Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego, Warszawa 1963
 5. W kręgu Żeromskiego. Rozprawy i szkice historycznoliteracki, Warszawa 1977
 6. Literatura i historia, Kraków 1994
 7. O Prusie i Żeromskim. Prace wybrane,T.1.Kraków 1995

 

Mortkowicz - Olczakowa Hanna (1905-1968)

Twórczość:

 1. O Stefanie Żeromskim. Ze wspomnień i dokumentów, Warszawa 1964


Praca redakcyjna:

 1. S. Żeromski: Dziennik podróży, Warszawa 1933

 

Pigoń Stanisław (1885 - 1968)

Twórczość:

 1. S. Żeromski: Pisma, T. 1-23, Warszawa 1947-1956
 2. S. Żeromski: Przedwiośnie, Warszawa 1950
 3. S. Żeromski: Dzieła, Warszawa 1955-1966

 

Wachowicz Barbara (ur.1937)

Twórczość:

 1. Portrety, Cykl filmów dokumentalnych. T V 1964-1967. Żeromski 1964
 2. Krajobrazy Żeromskiego, Scenariusz filmu dokumentalnego. TV1974
 3. Ziemia uroczna Stefana Żeromskiego. Zdjęcia. Kielce 1975
 4. Ziemia Żeromskiego. Scenariusz cyklu dokumentalnego. Cz.1 Legenda; cz. 2. Edukacja. TV 1795
 5. Wiatr „Przedwiośnia”, Scenariusz filmu dokumentalnego. TV 1978.
 6. Ciebie jedną kocham,[ Opowieść reportersko-biograficzna]. Warszawa 1979
 7. Ogród młodości,[Opowieść biograficzna].Warszawa 1990
 8. W ojczyźnie serce me zostało. Szlakiem Mickiewicza, Słowackiego, Chopina, Sienkiewicza, Orzeszkowej, Reymonta, Żeromskiego, Wańkowicza, Warszawa 1991


Scenariusze widowisk słowno - muzycznych:

 1. Reduta Żeromskiego. Scenariusz, narracja. Filharmonia Lubelska 1988

 

Warneńska Monika (1922 - 2010)

Twórczość:

 1. Śladami pisarzy.[Szkice biograficzne].cz.1, Warszawa 1962
 2. Wiatr za progiem. Opowieść o Żeromskim, Lublin 1961
 3. Ostatnia róża. Opowieść o Żeromskim na wybrzeżu, Gdynia 1966
 4. Śladami Żeromskiego - [Opowieść literacko-krajoznawcza], Warszawa 1964
 5. Róża na wietrze. Opowieść o Stefanie Żeromskim, Lublin 1979
 6. Warszawskim szlakiem Żeromskiego, Warszawa 1980


Prace edytorskie i redakcyjne:

 1. S. Żeromski: Przedwiośnie, Warszawa 1954
 2. S. Żeromski: Utwory wybrane,T.1-5. Warszawa 1958

 

Zapałowa Kazimiera(ur.1945)

Twórczość:

 1. Rodzina Stefana Żeromskiego w Świetokrzyskiem. Kielce 2003
 2. Miejsce zostało to samo, Kielce 2005
 3. 50 lat z Żeromskim. Zwierzenia kustosza, Kielce 2005
 4. Nad kartami Urody życia. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach nr X, Kielce 1977
 5. Szlakiem Żeromskiego. Przewodnik turystyczny, Kielce 1994
 6. Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żeromskiego. Przewodnik, Kielce, 1996.
 7. Żeromski o Karczówce, [w:] Karczówka. Historia - literatura - architektura - przyroda ,Kielce 1995
 8. Andrzej Radek i jego współczesna rodzina, [w:]Wokół Syzyfowych prac, Kielce 1999
 9. Chłopcy z tamtych lat… Andrzej Radek i współcześni, [w:] Żeromszczacy. Księga pamiątkowa 2000, Kielce 2000