Stefan Żeromski - utwory

1882

 • 08.07.1882 – na łamach „ Tygodnika Miód i Powieść”(nr 27) ukazuje się tłumaczenie wiersza „Pragnienia” Michała Lermontowa
 • 12.08.1882 – na łamach „ Przyjaciela Dzieci” (nr 32) ukazuje się „ Piosnka Rolnika”


1889

 • 28.01.1889 „Głos”– druk nowelki „Psie prawo”
 • 17.07.1889 „Gazeta Kielecka”( nr 56) –„ Echa krakowskie” (anonimowy druk)


1890

 • 15-17.07 1890 - „ Nowa Reforma”( nr 160-162) - nowela „Niedobitek”, podtytuł Wspomnienie; nowela podpisana pseudonimem Stefan Omżerski
 • 13.09.1890–„ Głos” (nr 37) recenzja książki „ Hrabia August, notatki i wrażenia”


1891

 • 17.01.1891 – „ Głos”(nr 3) – nowela z cyklu „ Odruchy” pt. „ Po Sedanie”
 • 24.01.1891 – „ Głos”(nr 4) – nowela z cyklu „Odruchy” pt. „ Złe przeczucie”
 • 31.01. 1891 – „ Głos”(nr 5) – nowela z cyklu „ Odruchy” pt. „ Pokusa”
 • 07.02. 1891 – „ Głos”(nr 6) – szkic etnograficzny „ Mękale”
 • 04.1891 – „ Głos” (nr 14) – nowela „ Ananke”
 • 13-27.06. 1891” Głos”– nowela „ Siłaczka”
 • 08-15. 08. 1891 „ Głos” (nr 32-33) – nowela „Zapomnienie”
 • 03.10.1891 „ Głos” (nr 40)– nowela z cyklu „ Odruchy” pt. „ Cokolwiek się zdarzy, niech uderzy we mnie”


1892

 • 01.02. 1892 „ Głos”(nr 1) – nowela „Niedziela”
 • 29.10.1892 „ Głos”( nr 44) – nowela „Zmierzch”


1893

 • Od 07.01. 1893 – „Głos”( nr 1-12) – opowiadanie „ Oko za oko”


1894

 • 03 - 31.03.1894– „Głos” ( nr 9-13)-nowela „Dr Piotr”
 • 10.08.1894” Słowo Polskie” ( nr 14-15)- nowela „ Rozdziobią nas kruki, wrony” pod pseudonimem Maurycy Zych; podtytuł „Bajka”
 • 11.11. 1894 „Przegląd Poznański”(nr 33)-przedruk noweli „Rozdziobią nas…


1895

 • 05.01 - 12.02–„ Nowa Reforma” (nr 4-35)- przedruk noweli „ Mogiła”
 • Lato - ukazują się w wydaniu książkowym „ Rozdziobią nas kruki, wrony. Obrazki z ziemi mogił i krzyżów” Znajdują się tu nowele: „Mogiła”, „Źródło”, „W sidłach niedoli”, „Poganin”, „Do swego Boga”.


1896

 • 22.02.-25.04. 1896 - „ Głos”(nr 8-17)- druk noweli „ O żołnierzu tułaczu” (na końcu noweli dopisek: Lucerna, luty 96)
 • 10-17.10. 1896 –„ Prawda” ( nr 41- 42)- nowela „ Tabu”
  05-12.02.1896 – „ Głos” ( nr 49-50)–nowela „O bracie leśnym”
  25.10- 01.11– „ Przegląd Poznański” – przedruk noweli „Tabu”


1897

 • 24.04- 09.10. 1897– „ Głos” ( nr 17-41) –„ Promień” (wspomnienia kieleckie, zwłaszcza z pobytu latem 1890-1896)
 • 07.08- 24.09. 1897 - „ Nowa Reforma” (nr 150- 217)- druk „Syzyfowych prac”, pseudonim Maurycy Zych
 • Jesień (prawdopodobnie październik) – wydanie książkowe „ Syzyfowych prac” podtytuł, powieść współczesna - jako debiut Lwowskiego Towarzystwa Wydawniczego

1898

 • „ Tygodnik Ilustrowany” ( nr 1-2) – nowela „ Cienie”
 • 1. poł. lipca 1898- druk „Żeromski Stefan, Utwory powieściowe” : „O żołnierzu tułaczu” , „Tabu”, „Cienie”, „Kara”, „Legenda o bracie leśnym”, „Promień”; drukarnia Wacława Anczyca
 • pocz. lipca- koniec września –„ Kurier Lwowski”- ukazuje się „ Promień”


1899

 • Początek roku- druk pierwszego aktu dramatu” Grzech”, w książce „ Prawda”
 • Przełom listopada i grudnia – druk „Ludzi Bezdomnych”


1900

 • 10-17.10. 1900– „ Prawda” ( nr 45-46) – druk „ Godziny”
 • 22.11.1900– „ Przegląd Zakopiański” ( nr 47) ukazuje się utwór „ O synu mój” – zawiera on 7 fragmentów z wydanego nieco później poematu prozą „ Aryman mści się”


1901

 • Luty- „ Ateneum” T.1, z. 1, s. 309 I nast. – „ Aryman mści się”
 • Maj – „ Krytyka”( t. 1. z. 5, s. 292 i nast. ; z.6 , s. 376 i nast.)- przedruk „ Aryman mści się”


1902

 • 04. 1902- „ Krytyka” z. 4 – druk „ Godziny”
 • 07.06.1902 -26.12.1903- „ Tygodnik Ilustrowany” ( nr 23- 52) – Druk „Popiołów”


1903

 • 13. 12. 1903 – Wydanie w Monachium książkowej wersji” Popiołów”
 • połowa grudnia- niemieckie tłumaczenie „ Rozdziobią nas kruki, wrony”


1904

 • przed 20.01.1904- książkowe wydanie „ Popiołów”- pełny tytuł „ Popioły, powieść z końca XVIII i pocz. XIX w. „ nakład Gebehner i Wollf
 • styczeń lub luty – książkowe wydanie „ Aryman mści się”
 • koniec roku – pierwodruk „ Echa Leśne” w Kalendarzu Robotniczym PPS na 1905 r.


1905

 • styczeń– „ Krytyka” „ Echa leśne”


1906

 • 22.04.1906” Gazeta Wileńska” ( nr 43) – proza poetycka „ Zemsta jest moją…”
 • ( przedruk w „ Krytyce”)
 • 05. 1906– „ Powieść o Udałym Walgierzu” 
 • 02.10. 1906- 22.02.1908 – na łamach „ Nowej Gazety” zaczynają ukazywać się „Dzieje grzechu”


1907

 • Styczeń- „Krytyka”(t.1, s. 22-26) –„ Nokturn”, wydany pod pseudonimem Maurycy Zych
 • 01.02. 1907- 03.01.1908 – na łamach „ Nowej Reformy” ukazują się „ Dzieje grzechu”; nie ukończono druku, gdyż pojawiło się wydanie książkowe,
 • Wiosna– książka „ Na nowa szkołę”- dochód ze sprzedaży przeznaczono na budowę szkoły- ochrony wiejskiej w Nałęczowie
 • Od 01.10 - „ Kurier”( nr228-232) – nowela „ Z odczytem”


1908

 • Początek roku – ukazują się „ Dzieje grzechu, powieść”- wydanie książkowe
 • Styczeń – „ Sfinks” ( z. 1) – opublikowanie szkicu „Magdalena” ( wrażenia z widzianego w kościele neapolitańskim obrazu Ribery)
  Luty – „ Sfinks”( t.1, s. 201-203) – Odezwa do młodzieży pt. „ Młodości” (w późniejszym czasie włączona do utworu - „Słowo o banosie”
  01.02. – „ Witeź”( -czasopismo; z.1) początkowy fragment „ Słowa o bandosie”- do zwrotu:„ …z zanadrza noża skrytobójcy”
  Od 12-14.02. 1908 – „ Kurier Litewski”( nr 25-27) przedruk „ Echa Leśne”

1909

 • 15.06. 1909- druk „ Róży” pt. „ Józef Katerla, Róża, dramat niesceniczny”
 • -ponowne wydanie „ Syzyfowych prac”- zmieniony tytuł „ Andrzej Radek, czyli Syzyfowe prace”


1910

 • czerwiec – druk dramatu pt. „ Sułkowski”


1911

 • 15.01 i 15.03–„ Bulletin Polonais” ( nr 270, 272) – „Duma o hetmanie „ – po francusku
 • Listopad – Książka Żeromskiego „ O przyszłości Raperswilu”


1912

 • Czerwiec – druk „ Urody Życia”- powieść w dwóch tomach
 • 07.09.- 30.11. 1912- w paryskim piśmie” La Vie” ( nr 21-41) ukazuje się przekład „ Urody Życia”
 • 1912 – Lwów– wybór nowel Stefana Żeromskiego w języku ukraińskim
 • 16.10.1912– zaczyna ukazywać się w lwowskiej „ Gazecie Wieczornej” (nr 941)– druk ukończono 18.02.1913( nr 1147)
 • Koniec 1912– ukazuje się drukiem „ Wierna rzeka, klechda”; winietę do utworu zaprojektowała Anna Zawadzka


1913

 • Wydanie książkowe „ wiernej rzeki” ( Łośna- Łosośna- rzeka; stacja kolejowa, Ruda Zajączkowska)
 • 04.10.1913– druk „ Urywka” z „Wszystko i nic” w tygodniku dla młodzieży „ Z bliska i daleka”


1914

 • Od 21.04 do 14.08 1914 –krakowski „Naprzód” ( nr 90 – 192)
 • Od kwietnia do lipca „Sfinks” –druk powieści „ Walka z szatanem”; druk powieści w obu pismach przerywa wybuch wojny.
 • 21.10- 11.11.1914– „ Nowa Reforma”( nr 469- 508)- druk „Wszystko i nic”


1915

 • powstaje” Sen o chlebie”
 • 28.08.1915 – Odczyt pt. „ Literatura a życie polskie”


1916

 • Styczeń – „ Myśl Polska” – fragment „ Wszystko i nic”(pierwodruk w „ Nowej Reformie” w 1914r.)
 • 15.02.1916– „ Nowa Reforma”( t.III, z. 2)- zaczyna ukazywać się „ Zamieć”
 • 12.04- 22.08. 1916 ( nr 185- 420)– „Nowa Reforma” – „ Zamieć”
 • 24.02- 16.03.1916 – „ Kurier Lwowski”( nr 99-138)- ukazuje się szkic „ Literatura a życie polskie”
 • Wiosna – opublikowanie tomiku „ Sen o szpadzie i sen o chlebie” – nakładem Księgarni Podhalańskiej ( w tomiku znajdują się następujące utwory: „Sen o szpadzie”, „Nagi bruk”, „Nokturn”, „Z odczytem”, „Zemsta jest moją…”, „Nullo”, „Literatura a Zycie polskie”, „Sen o chlebie”)
 • Lato 1916– ukazuje się „ Nawrócenie Judasza”- pierwszy tom „Walki z szatanem”
 • 09-10.1916– ukazuje się powieść „ Zamieć” – drugi tom „Walki z szatanem”


1918

 • 27.03.1918(z.1i 2) –ukazuje się szkic Żeromskiego „Wisła”
 • Marzec- kwiecień 1918- rozprawa pt. „ Projekt Akademii Literatury Polskiej”
 • Maj lub początek czerwca- ukazuje się „ Wisła”
 • Koniec roku– druk „ Początek świata pracy”


1919

 • Początek roku – „ Wszystko i nic” ( Popiołów sprawa druga); fragment( utwór ten, drukowany –poprzednio w czasopismach, miał być częścią wielkiej powieści o powstaniu listopadowym
 • Wiosna 1919– ukazuje się „ Charitas” trzeci tom trylogii pt. „Walka z szatanem” (Charitas zawiera wiele spostrzeżeń i wspomnień pisarza z okresu wojny)
 • 30.03- 10.04.1919– „ Przegląd Polsko – Bułgarski”( nr 6-7) – „Rozdziobią nas kruki, wrony”- w języku bułgarskim
 • 29.06-06.07. 1919 –„ Placówka”( nr 22-23)- lwowski tygodnik– druk „ Na broń”- wspomnienie wizyty u Wyspiańskiego w 1905 r.
 • 26.07.1919– „ Tygodnik Ilustrowany” ( nr 30)- ukazuje się artykuł „ Francja”- hołd Żeromskiego dla żołnierzy francuskich, poległych w pierwszej wojnie światowej
 • Lato 1919– ukazuje się broszura „ Organizacja inteligencji zawodowej”
 • 20.11.1919 – „ Kurier Warszawski” ( nr 321) –odezwa Żeromskiego „ O odzież ciepłą dla żołnierza”


1920

 • 15.05.1920—„Światło”( z. 12-13)- druk opowiadania „ Wybieg instynktu”
 • Czerwiec 1920–„ Nowy Przegląd literatury i Sztuki”(nr 1) – druk noweli „Złe spojrzenie”
 • 03.07 -26.07. 1920 – „ Kurier Lwowski” ( nr 162- 182) –druk „ Złe spojrzenie”
 • 09.1920– ukazuje się „Inter Arma”
 • „ Niech żyje sprawa Spisza” – Pamiętnik Towarzystwa Tatrzańskiego za lata 1919-1920
 • Jesień 1920- ukazuje się wydanie książkowe dramatu „ Ponad śniegiem bielszym się stanę”- utwór z dedykacją: „ Panu Januszowi Osterwie, niezrównanemu artyście i reżyserowi”

1921

 • Kwiecień- czerwiec– „ Skamander” (t.II,z.7-9)– ukazuje się prolog „ Biała rękawiczka”
 • Późna wiosna– książkowe wydanie „ Białej rękawiczki”
 • Jesień– pierwszy tom wyboru opowiadań i fragmentów powieści pt. „Dla młodzieży”
 • Szwedzki przekład „Wiernej rzeki”


1922

 • Kon.03- pocz. 04 – ukazuje się „ Wiatr od morza”; Warszawa- Kraków, wyd. Mortkowicz
 • 09.04. 1922– „ Dziennik Poznański” (nr 82) i15.04.1922– „Tygodnik Ilustrowany” (nr 16)– „ Odezwa w sprawie ociemniałych”
 • Szwedzki przekład „ Urody życia”
 • Jesień– ukazuje się Pierwszy tom „ Pism wybranych” Józefa Konrada Korzeniowskiego z przedmową Stefana Żeromskiego
 • W książce „ Pamięci W. Feldmana” ukazuje się szkic Żeromskiego pt. „ Wspomnienie”
 • Ukazują się „ Pisma Stefana Żeromskiego”- powieści historyczne - „Popioły”
 • Grudzień 1922( z datą 1923) – ukazuje się „ Snobizm i postęp”


1923

 • 08.02. 1923- Ukazuje się dramat „ Turoń”
 • Od 31.03-09.04 1923 – „ Gazeta Administracji i Policji Państwowej” ( nr 14-24) – nowela „ Pavoncello”
 • 24.04.1923 –„ Kurier Warszawski”( nr 113) – ukazuje się artykuł Stefana Żeromskiego „ Ku czci Franciszka Nullo”
 • Początek lata( czerwiec- lipiec?) – ukazuje się tom „ Pomyłki”
 • Lipiec- sierpień – „Pani”(nr 7-8)- fragment nowego utworu pt. „ Hel w lipcu”
 • Jesień – szwedzki przekład „ Popiołów”
 • 21.10.1923– ukazuje się „ Międzymorze”
 • Dalsze tomy „ Pism” Żeromskiego:
  - utwory dramatyczne( t.1 i 2) – „ Róża” i „ Sułkowski”
  - powieści współczesne: „ Ludzie Bezdomni”


1924

 • Koniec lata 1924–druk dramatu „ Uciekła mi przepióreczka”
 • Późna jesień – „ Przedwiośnie”( Żeromski kończy pisanie powieści 21.09.1924 r.)


1925

 • Początek roku – „Almanach Biblioteki Polskiej”( na rok 1925)– „Puszcza Jodłowa”
 • Marzec– „ Podoficer”( nr 1)– szkic „ Śląski i Wilczek”
 • 19.04.1925– „ Echo Warszawskie” – ukazuje się „ Wilga”, która miała wejść do planowanego zbioru „Elegie”
 • „ Słońce”( nr 13-14); pismo dla dzieci – „Wilga” 
 • Koniec roku: ukazuje się książka Ferdynanda Kurasia „Przez ciernie życia” (Przeżycia osobiste i wspomnienia od lat najmłodszych, aż po wybuch wojny w 1914 r.) z przedmową Stefana Żeromskiego
 • Nowe tomy „Pism zbiorowych”
  - utwory publicystyczne
  1. „Bicze z piasku”(tom pod tym tytułem ukazał się pierwszy raz, w jego skład weszły następująceutwory: Początek świata pracy, Organizacja inteligencji zawodowej, Drożyzna i zamoyszczyzna , Nowa Warszawa
  2. „Inter arma”
  3. „Projekt Akademii Literatury Polskiej”
  4. „Snobizm i postęp”