Aktualności

Wydarzenie

Śląsk. Panorama dziedzictwa
Wystawa czasowa w Muzeum Dialogu Kultur
Śląsk. Panorama dziedzictwa

Ideą ekspozycji jest ukazanie Śląska w kontekście doświadczenia ciągłości oraz wspólnego dziedzictwa materialnego i kulturowego wielu pokoleń i epok historycznych.

Wydarzenie

Mozaika kultur
Srebrny dar na Fundusz Obrony Narodowej
Mozaika kultur

Wystawa koncentruje się na ukazaniu odzewu społecznego, z jakim spotkała się akcja dozbrajania armii na Kielecczyźnie – zamieszkałej wówczas przez przedstawicieli kilku narodowości i wyznań. Stało się to asumptem do zaprezentowania obiektów związanych z różnymi obszarami kulturowymi.

Edukacja

OFERTA EDUKACYJNA

„Skont my som?”,  o lokowaniu miast na prawie niemieckim, jak również o trudnej i niebezpiecznej pracy górnika w ofercie edukacyjnej przygotowanej do najnowszej wystawy czasowej "Śląsk. Panorama dziedzictwa".

 

WIĘCEJ