12 SIERPNIA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

Batalion Kadrowy pod dowództwem Józefa Piłsudskiego, zasilony uczestnikami rewolucji 1905 roku z guberni kieleckiej, wszedł po raz pierwszy do Kielc 12 sierpnia 1914 roku, sześć dni po wyjściu z krakowskich Oleandrów. Strzelcy byli witani i wspierani przez środowiska, które były im przychylne i zorientowane w sytuacji – Ligę Kobiet i Polską Partię Socjalistyczną. Wbrew popularnym wyobrażeniom, relacje z tego dnia nie mówią o masowym chowaniu się ludności i „zatrzaskiwaniu okiennic” na widok żołnierzy komendanta. Na ulicach Kielc strzelcy stoczyli swoje pierwsze i zarazem zwycięskie walki. Następnego dnia zmuszeni byli jednak wycofać się z miasta, które zostało zajęte przez Rosjan i ukarane wysoką kontrybucją pod groźbą spalenia. Karą za przyjęcie Kadrówki było także aresztowanie kilku szanowanych obywateli oraz kradzież i dewastacja mienia prywatnego. Do tak sterroryzowanych Kielc oddziały strzeleckie weszły ponownie 22 sierpnia. Tym razem witał ich znaczny dystans, wynikający z pamięci o wydarzeniach sprzed dziesięciu dni i strachu przed rosyjskim odwetem. Strzelcy zostali rozlokowani w całym mieście, a na sztab i kwaterę główną komendanta wyznaczono dawny Pałac Biskupów Krakowskich, będący obecnie siedzibą naszego Muzeum.

Do wojska legionowego wstąpiło w Kielcach blisko tysiąc ochotników, z czego około 600 z Kielc i okolic. Większość z nich była rzemieślnikami i robotnikami. Wśród ochotników znalazła się również orkiestra miejscowych strażaków, której Marsz Kielecki robił na wszystkich duże wrażenie. Po dziesięciu latach podziemnej walki zbrojnej z caratem zaczęła się dla ludzi Piłsudskiego otwarta walka w polu. Tym bardziej dramatyczna, że naprzeciwko znaleźli się Polacy powołani w szeregi rosyjskiej armii. Tradycyjnie wrogie wobec Piłsudskiego pozostały środowiska endeckie we wszystkich zaborach w Królestwie Polskim wierne carowi i widzące wroga w Cesarstwie Niemieckim, sprzymierzonym z Austro-Węgrami. Skutkowało to nikłym poparciem i niechęcią na terenie całego kraju. Z poczucia samotności wśród własnego narodu, rozgoryczenia, a zarazem dumy z walki i poświęcenia, zrodziły się z czasem słowa do melodii Marsza Kieleckiego, które stały się pieśnią My, Pierwsza Brygada.

Elementem wyróżniającym strzelców oraz część legionowego wojska stała się czapka polskich chłopów i robotników – maciejówka, z orłem bez korony. Obóz niepodległościowy nawiązywał w ten sposób do XIX-wiecznej tradycji walki o wolną i sprawiedliwą republikę dla wszystkich obywateli. Wzorcami mogły być symbole tradycji powstańczej, jak emigracyjny sztandar Towarzystwa Demokratycznego Polskiego z orłem bez korony i napisem: POLSKA DEMOKRATYCZNA. WOLNOŚĆ, RÓWNOŚĆ, BRATERSTWO, czy amarantowa chorągiew z białym orłem bez korony, będąca symbolem powstania krakowskiego z 1846 roku. I Brygada Legionów walczyła pod sztandarem o barwie czerwonej z orłem bez korony i napisem: WOLNY CZŁOWIEK W WOLNEJ POLSCE.

Z jaką powagą traktowano ten symbol republiki, świadczy jego eksponowanie po odzyskaniu niepodległości. Marszałkowi Piłsudskiemu towarzyszył do końca życia. Widoczny był również w wystroju pałacu kieleckiego, który w okresie II RP był siedzibą Urzędu Wojewódzkiego – orzeł strzelecki był ozdobą fryzów podstropowych, a także jednym z głównych elementów wystroju Sanktuarium Józefa Piłsudskiego, oddanego do użytku w 1938 roku.

Nieistniejący fragment fryzu podstropowego w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, obecnej siedzibie Muzeum Narodowego, 1935                      Nieistniejący fragment fryzu podstropowego w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach, obecnej siedzibie Muzeum Narodowego, 1935

Orzeł do czapki Związku Strzeleckiego, projekt Czesław Jarnuszkiewicz, 1913
Orzeł do czapki Związku Strzeleckiego, projekt Czesław Jarnuszkiewicz, 1913

Orzeł do czapki I Brygady Legionów Polskich, 1916
Orzeł do czapki I Brygady Legionów Polskich, 1916

Orzeł do czapki II Brygady Legionów, 1916
Orzeł do czapki II Brygady Legionów, 1916

Orzeł do czapki II Brygady Legionów, 1916
Orzeł do czapki Związku Legionistów Polskich, 1921-1939

Orzeł pamiątkowy, kielecki, 6 VIII 1914 – 1916
Orzeł pamiątkowy, kielecki, 6 VIII 1914 – 1916

Kartusz nad wejściem do Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Muzeum Narodowym w Kielcach, fot. Małgorzata Stępnik
Kartusz nad wejściem do Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Muzeum Narodowym w Kielcach

Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Muzeum Narodowym w Kielcach, fot. Małgorzata StępnikSanktuarium Józefa Piłsudskiego w Muzeum Narodowym w Kielcach

Postument pod maskę pośmiertną Józefa Piłsudskiego w Sanktuarium, fot. Małgorzata StępnikPostument pod maskę pośmiertną Józefa Piłsudskiego w Sanktuarium

Fragment witraża w Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Muzeum Narodowym w Kielcach, fot. Małgorzata Stępnik
Fragment witraża w Sanktuarium Józefa Piłsudskiego w Muzeum Narodowym w Kielcach

Żyrandol w Sanktuarium Józefa Piłsudskiego, fot. Małgorzata Stępnik
Żyrandol w Sanktuarium Józefa Piłsudskiego


 


POWRÓT