13 KWIETNIA

Cykl: historyczna kartka z kalendarza

patentPrezentowany paten Tadeusza Kościuszki dla obywatela Józefa Kochanowskiego głosi

„Oznajmuję niniejszym listem patentem moim, komu o tym wiedzieć należy. Iż ja mając sobą zaleconą dobrą aplikacją i zdatność do służby wojskowej obywatela Józefa Kochanowskiego chorążego w Regimencie Drugim Pieszym Wojska koronnego, a chcąc go do dalszych Rzeczypospolitej zachęcić usług, umyśliłem mu szarżę podporucznika […]. Na co dla lepszej wiary ręką własną podpisawszy, pieczęcią związku Narodowego stwierdzam”.

Pod tekstem widoczny jest podpis Tadeusza Kościuszki oraz pieczęć Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej z hasłem powstania: Wolność, Całość i Niepodległość. A wszystko to działo się w obozie powstańczym 13 kwietnia 1794 roku, a więc nieco ponad tydzień od zwycięstwa pod Racławicami. Musiał więc zapewne obywatel Kochanowski w bitwie racławickiej dzielnie stawać, skoro awansu na podporucznika dostąpił.

Nazywanie wszystkich mieszkańców kraju „obywatelami” przyjęło się w dobie Konstytucji 3 maja. Idea ta wyrażała równość, użyteczność dla kraju oraz prawa obywateli w miejsce wymogów poddanych. Zwracano się tak do siebie również w Legionach Polskich epoki napoleońskiej, czy w I Brygadzie Legionów Polskich, dowodzonej przez „obywatela komendanta” – Józefa Piłsudskiego.

 

Fot. Patent Tadeusza Kościuszki dla obywatela Józefa Kochanowskiego na szarżę podporucznika, papier, druk, rękopis, Polska, Bosutów, 1794

 

 

 

patent

 

POWRÓT