14 LUTEGO

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

Biulety informacyjny Dnia 14 lutego 1942 roku Związek Walki Zbrojnej został przemianowany na Armię Krajową. Część kolekcji historycznej Muzeum stanowi prasa z okresu II wojny światowej, w tym numery „Biuletynu Informacyjnego” – centralnego organu prasowego Komendy Głównej ZWZ-AK, redagowanego przez harcmistrza Aleksandra Kamińskiego, autora większości artykułów wstępnych, a także książki „Kamienie na szaniec”. Prezentowana strona tytułowa numeru z 9 września 1943 roku poświęcona została celom walki, w których deklarowano:

Walczymy o Polskę demokratyczną. To znaczy o Polskę, w której panować będzie   w o l n o ś ć   słowa, wolność przekonań, wolność stowarzyszania się. O Polskę, w której obowiązywać będzie   r ó w n o ś ć   rządzących i rządzonych, równość „startu życiowego” i równość „awansu społecznego” bez względu na pochodzenie i majątek. O Polskę   b r a t e r s t w a   chrześcijańskiego, braterstwa przeciwstawiającego się egoizmowi jednostek i grup, braterstwa uznającego prawa każdego człowieka do szczęścia, braterstwa będącego podstawą do współdziałania i współpracy narodowej.

Walczymy o Polskę sprawiedliwości społecznej i dobrobytu najszerszych mas. O Polskę, która wyzwoli z niedostatku i nędzy milionowe rzesze niedożywionych i głodujących. O Polskę, która podniesie stopę życiową najbiedniejszych i obniży niesprawiedliwie wysokie zyski warstw dotąd uprzywilejowanych. O Polskę, która szanując w rozsądnych granicach własność prywatną – wyzwoli kraj z bezsensu kapitalizmu i uspołeczni wielkie warsztaty pracy.

Walczymy o Polskę wielką kulturalnie, to znaczy o upowszechnienie i uspołecznienie kultury w Polsce. W oparciu o znośne warunki materialne dążyć będziemy do zapewnienia wszystkim polskim rodzinom posiadania odpowiednich mieszkań, zamiast dzisiejszych nor mieszkaniowych większości ludności. A w tych ludzkich mieszkaniach musimy zapewnić wszystkim rodzinom nie tylko samo życie, lecz także życie kulturalne udostępniając najszerszym warstwom cały dorobek kultury duchowej i materialnej.

Fot. „Biuletyn Informacyjny”, Rok V, Nr 36 (191), papier, druk, Warszawa 9.09.1943

 

POWRÓT