15 PAŹDZIERNIKA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, Henryk Papierniak (1934–1996), Kielce, lata 70. XX wieku, papier, linoryt Dnia 15 października 1975 roku Muzeum Świętokrzyskie zostało podniesione do rangi Muzeum Narodowego.

Fakt ten normowało zarządzenie ministerialne, w którym czytamy: „Minister Kultury i Sztuki w uznaniu zasług Muzeum Świętokrzyskiego w Kielcach dla rozwoju nauki i kultury polskiej oraz wielkiego znaczenia tej placówki nadaje jej tytuł Muzeum Narodowego. Warszawa, 15 października 1975 roku”.

Na to wspaniałe wyróżnienie złożyła się praca kilku pokoleń kieleckich muzealników, bogata tradycja i wartościowe kolekcje, a istotnym elementem na drodze ku temu zaszczytowi stało się również przejęcie od Wojewódzkiej Rady Narodowej zespołu pałacowego na Wzgórzu Zamkowym w roku 1971. Znaczenie tego faktu podkreślał wówczas prof. Stanisław Lorentz – dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie: „Ten pałac i zabytkowe otoczenie, w którym się znajduje, to jeden z najcenniejszych zespołów zabytkowych w Polsce. […] To prawdziwie królewskie wnętrza i dlatego wiążą się ze sobą w mej wyobraźni trzy zamki: Wawel, Zamek Kielecki i Zamek w Warszawie, i wzajemnie się dopełniają, dając obraz polskiej historii i kultury na przestrzeni 1000 lat. Otwarcie w tym gmachu Muzeum to wielkie wydarzenie, bo na tak bardzo polskiej ziemi, wzruszającej swą polskością, w Górach Świętokrzyskich, z Puszczą Jodłową, na ziemi o wielkich tradycjach walk o wolność i sprawiedliwość, od czasów dawnych, aż po najnowsze, po ostatnią wojnę, na ziemi, która ukształtowała gorące serce Stefana Żeromskiego – powstała ważna placówka kulturalna, która ma do wypełnienia duże zadania naukowe, wychowawcze i oświatowe”.

Uroczystość oficjalnego podniesienia Muzeum Świętokrzyskiego do rangi Muzeum Narodowego odbyła się w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich 20 listopada 1975 roku i poświęciliśmy jej odrębny, rocznicowy wpis.

_________________
Fot. Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach, Henryk Papierniak (1934–1996), Kielce, lata 70. XX wieku, papier, linoryt

 

POWRÓT