15 SIERPNIA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

medale

Z okazji rocznicy bitwy warszawskiej prezentujemy Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921.
 

Działania zbrojne, o ugruntowanie niepodległości i granice, toczyły się nadal po odrodzeniu się państwa polskiego.

Od 1 listopada 1918 roku trwały walki polsko-ukraińskie o Lwów, 27 grudnia wybuchło w Poznaniu powstanie wielkopolskie, lata 1919–1921 przyniosły trzy powstania śląskie oraz wojnę polsko-bolszewicką zakończoną podpisaniem traktatu pokojowego w Rydze 18 marca 1921 roku. Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 września 1928 roku ustanawiało medal dla żołnierzy i cywilów biorących udział w wojnie i walkach o granice w latach 1918–1921. Nadano mu okrągły kształt. Awers przedstawiał godło państwowe z Krzyżem Orderu Virtuti Militari zawieszonym na piersiach orła oraz datami 1918 1921 po bokach. Na rewersie umieszczono wieniec dębowy, który okalał trzywierszowy napis znajdujący się w polu centralnym: POLSKA SWEMU OBROŃCY.  Medal wieszano na wstążce, której barwy nawiązywały do wstążki Orderu Virtuti Militari oraz Krzyża Walecznych.

Przysługiwał tym, którzy w okresie od 1 listopada 1918 do 18 marca 1921 roku:

– jako wojskowi polegli lub zostali ranni, zmarli z powodu choroby nabytej w polu lub podczas niesienia pomocy sanitarnej innym żołnierzom, służyli w formacjach liniowych w polu co najmniej przez trzy miesiące,

– jako ochotnicy służyli w formacjach liniowych trzy miesiące lub co najmniej przez pięć miesięcy byli w służbie czynnej;

– jako cywile współdziałali z wojskiem w polu, polegli, zostali ranni lub zmarli wskutek choroby nabytej podczas współdziałania z wojskiem, nieśli żołnierzom pomoc medyczną lub duchową, co najmniej przez pięć miesięcy współdziałali z wojskiem, co najmniej przez dziewięć miesięcy nieśli pomoc sanitarną żołnierzom w kraju lub zabezpieczali mienie wojskowe w kraju we współdziałaniu z wojskiem;

– jako cudzoziemcy współdziałali z wojskiem w polu.

 

Prezentowany medal należał do Grzegorza Axentowicza, absolwenta prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie, dyrektora Izby Rzemieślniczej w Kielcach w latach 30. XX wieku.  

 

____________________________

Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918–1921, Mennica Państwowa w Warszawie, po 1928, wzór 28, miedź, śr. 35 mm, dar Marka Axentowicza.  

 

POWRÓT