15 STYCZNIA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

Fot. Pocztówka: Wzgórze Zamkowe w Kielcach, fot. K. Jabłoński, Kielce, 1962Dnia 15 stycznia 1971 roku ówczesne Muzeum Świętokrzyskie przejęło od Wojewódzkiej Rady Narodowej zespół pałacowy na Wzgórzu Zamkowym – od tego czasu stanowiący naszą główną siedzibę.

Plany umieszczenia Muzeum w dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich formułowano już w okresie II Rzeczypospolitej, ale nie doczekały się wówczas realizacji. Przekazanie zespołu pałacowego w 1971 roku odbyło się na podstawie Uchwały Prezydium WRN, której urzędnicy przeprowadzili się do nowego gmachu przy Al. IX Wieków Kielc. Do czerwca 1971 roku pomieszczenia parteru głównego korpusu pałacu zajmowały jeszcze biura Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jednocześnie Muzeum wraz z Przedsiębiorstwem Państwowym Pracownie Konserwacji Zabytków rozpoczęło prace konserwatorskie i budowlane.

Przejęcie zespołu pałacowego zbiegło się z jubileuszem IX wieków Kielc i muzealnicy stanęli wówczas przed zadaniem przygotowania w ciągu ośmiu miesięcy dwóch ekspozycji – zabytkowych wnętrz pierwszego piętra oraz wystawy historycznej „IX wieków Kielc” – których otwarcie odbyło się w kulminacyjnym momencie obchodów – 18 września 1971 roku. Zwieńczeniem uroczystości inaugurujących działalność Muzeum w pałacu był uroczysty koncert, jaki odbył się w Izbie Stołowej Górnej 1 października 1971 roku. Wśród gości znalazła się wówczas liczna reprezentacja Muzeum Narodowego w Warszawie z dyrektorem prof. Stanisławem Lorentzem na czele. 

 

Pocztówka: Pałac w Kielcach, fot. K. Jabłoński, 1960
Fot. Pocztówka: Pałac w Kielcach, fot. K. Jabłoński, 1960

 

Pocztówka: Pałac w Kielcach, fot. K. Jabłoński, 1960

Fot. Pocztówka: Pałac w Kielcach. Siedziba WRN, fot. H. Kobylańska, 1960


Fot. Pocztówka: Wzgórze Zamkowe w Kielcach, fot. K. Jabłoński, Kielce, 1962

 

POWRÓT