18 PAŹDZIERNIKA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

aktualnośćW dniu 18 października 1920 roku weszło w życie zawieszenie broni podczas wojny polsko-bolszewickiej, czego następstwem był pokój zawarty w Rydze 18 marca 1921 roku. Prezentowany medal autorstwa Józefa Aumillera upamiętniał 10. rocznicę tego wydarzenia. Na awersie artysta umieścił popiersie Józefa Piłsudskiego w lewym profilu. W otoku widoczna jest inskrypcja: MARSZAŁEK JÓZEF PIŁSUDSKI oraz Kościesza – od roku 1925 znak Mennicy Państwowej.

Rewers wypełniła mapa II Rzeczypospolitej z nazwami miast: Białystok, Gdynia, Katowice, Kielce, Kraków, Lublin, Lwów, Łódż, Łuck, Nowogródek, Pińsk, Poznań, Stanisławów, Tarnopol, Toruń, Warszawa, Wilno. Wymienione miejscowości, poza Gdynią, były w 1921 roku siedzibami województw. W górnej części medalu znalazły się daty upamiętniające rocznicę zawieszenia broni: 1920-1930 18/X, zaś w otoku napis: MĘSTWEM ŻOŁNIERZA – WYSIŁKIEM NARODU – GENIUSZEM WODZA.

 

Medal: Józef Piłsudski, Józef Aumiller (1892–1963), Mennica Państwowa w Warszawie, Polska, 1930, brąz, śr. 55 mm, dar Ludwika Domonia.

 

POWRÓT