19 MARCA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

19 marca to rocznica urodzin Józefa Mehoffera. Polecamy uwadze obiekt z kolekcji numizmatycznej Działu Historii - banknot 100 zł, autorstwa tego malarza.

Odzyskanie niepodległości w 1918 roku wymagało ujednolicenia systemu monetarnego na obszarze całego kraju. Gorące dyskusje dotyczyły nazwy waluty – proponowano "Piasta", "Lecha", "Pola", "Polonię" czy "Kościuszkę". W roku 1919 sejm zdecydował, że polski pieniądz to złoty równy 100 groszom. Skuteczne reformy Władysława Grabskiego i utworzenie Banku Polskiego w 1924 roku umożliwiły wprowadzenie nowej waluty. Do tego czasu obowiązywała polska marka.

Ambicją Banku Polskiego było, aby monety i banknoty II Rzeczypospolitej były dobrze i pięknie wykonane. Stanowiły więc często małe dzieła sztuki, projektowane przez wybitnych artystów. Należał do nich Józef Aumiller, Wojciech Jastrzębowski, Edward Wittig czy Józef Mehoffer, którego autorstwa jest prezentowany, bardzo plastyczny banknot o nominale 100 zł.

 

sto złotych

sto złotych

Na awersie, po lewej stronie na marginesie, znajduje się znak wodny, który przedstawia królową Jadwigę, zaś na owalnych tarczach: po lewej nominał, a po prawej wizerunek księcia Józefa Poniatowskiego. Centrum rewersu wypełnia, w ozdobnym medalionie, wizerunek drzewa na brzegu morza. To dąb - symbol siły, wieczności i powagi. Po bokach zaś widzimy alegorię Handlu w postaci Merkurego z kaduceuszem oraz personifikację Przemysłu.

____________________________
Józef Mehoffer, Banknot: 100 złotych polskich, datowanie 09.11.1934, Polska, Warszawa, druk, papier, Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych