1 KWIETNIA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

otwarcie uniwersytetu1 kwietnia 1925 roku otwarty został Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie. Było to znaczące wydarzenie, a uroczystość zaszczycili m.in. Albert Einstein i Zygmunt Freud. Otwarcie pierwszej w świecie uczelni z językiem wykładowym hebrajskim odbiło się szerokim echem. Także nauczyciele i uczniowie Żydowskiego Gimnazjum Męskiego w Kielcach świętowali otwarcie uniwersytetu, o czym świadczy zamieszczone zdjęcie ze zbiorów Działu Historii. Żydowskie Gimnazjum w Kielcach powstało w 1918 roku i szczyciło się cenioną kadrą pedagogów, których widzimy na drugim zdjęciu, wykonany w 1939 roku. W gimnazjum tym uczono m.in. języka polskiego, niemieckiego, łaciny, historii, przyrody, rysunku. Jego uczniem był Gustaw Herling-Grudziński (z tej szkoły przeniósł się do Gimnazjum im. M. Reja, od 1934 roku im. S. Żeromskiego). Gimnazjum działało do 1939 roku przy ówczesnej ulicy Poniatowskiego (obecnie ul. Seminaryjska 25).

 

 

 

otwarcie uniwersytetu

 

POWRÓT