1 MARCA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

Dnia 1 marca 1951 roku, w więzieniu mokotowskim w Warszawie, został stracony ppłk Łukasz Ciepliński – odznaczony Orderem Virtuti Militari podczas wojny obronnej we wrześniu 1939 roku, oficer Armii Krajowej, prezes poakowskiego IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, działacz Polskiej Partii Socjalistycznej. Zginął wówczas również pełniący obowiązki prezesa WiN mjr Mieczysław Kawalec, także działacz PPS, oraz członkowie kierownictwa WiN: mjr Adam Lazarowicz, kpt. Franciszek Błażej, kpt. Józef Rzepka, por. Józef Batory i por. Karol Chmiel – działacz Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Celem działaczy WiN, rezygnujących z walki zbrojnej i prowadzących konspirację cywilną, był opór wobec dyktatury komunistów i przestrzeganie przed dyktaturą narodowców, wzywanie do rezygnacji z walki zbrojnej, przenikanie do legalnych organizacji i przełamywanie monopolu informacyjnego władzy, rozwój ruchu spółdzielczego, uświadamianie emigracji londyńskiej, że nie ma powrotu do realiów przedwojennej Polski – również z powodu powszechnych oczekiwań społecznych w zakresie reform socjalnych. Nawiązywano tym samym do niepodległościowego Testamentu Polski Walczącej z 1 lipca 1945 roku, który zakładał także głęboką przebudowę gospodarczą, m.in. uspołecznienie własności wielkokapitalistycznej oraz reformę rolną.

Ideowymi patronami IV Zarządu WiN byli – Mieczysław Niedziałkowski, działacz PPS i redaktor „Robotnika” oraz Maciej Rataj, lider PSL i marszałek Sejmu – obaj będący symbolem opozycji wobec rządów sanacji, straceni przez niemieckich faszystów w Palmirach w roku 1940. Odwołując się do niepodległościowej i demokratycznej tradycji polskich socjalistów, Łukasz Ciepliński pisał: „PPS istniała, istnieje i istnieć będzie. PPS nie splamiła swojego imienia podczas okupacji niemieckiej, nie splami go i dzisiaj podczas okupacji sowieckiej. PPS nie pozwoli się wykierunkować ideologicznie i nie da się odsunąć od wpływu klasy robotniczej. Odwrotnie, aktywność naszą stukrotnie zwiększymy dla dobra Polski i Socjalizmu!”.

Rocznica egzekucji liderów WiN została przyjęta przez Sejm RP w roku 2011 jako Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W 2019 roku Narodowy Bank Polski wyemitował prezentowaną monetę kolekcjonerską poświęconą Łukaszowi Cieplińskiemu, którego wizerunek został umieszczony na rewersie wraz z Orderem Orła Białego i Virtuti Militari oraz flagą ze znakiem Polski Walczącej. Ideowe oblicze, cele oraz działalność poakowskiego Zrzeszenia WiN, kierowanego przez Łukasza Cieplińskiego, pozostają jednak poza popularnymi wyobrażeniami na temat powojennej konspiracji.

 

Moneta kolekcjonerska 10 zł: Łukasz Ciepliński „Pług”, Dobrohna Surajewska, Narodowy Bank Polski, Mennica Polska S.A., srebro, Polska, Warszawa, 2019 Moneta kolekcjonerska 10 zł: Łukasz Ciepliński „Pług”, Dobrohna Surajewska, Narodowy Bank Polski, Mennica Polska S.A., srebro, Polska, Warszawa, 2019

 

 

Fot. Moneta kolekcjonerska 10 zł: Łukasz Ciepliński „Pług”, Dobrohna Surajewska, Narodowy Bank Polski, Mennica Polska S.A., srebro, Polska, Warszawa, 2019

 

POWRÓT