20 CZERWCA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

Polski cmentarz w Teheranie20 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Uchodźcy – ustanowiony w roku 2000 przez ONZ. Pamięć o ludziach wygnanych i szukających bezpiecznego schronienia jest nieodzowną częścią również polskiej historii ostatnich dwustu lat.

W roku 1942, po opuszczeniu więzień i łagrów radzieckich, ponad 116 tysięcy Polaków dotarło do Iranu. W większości byli to żołnierze Armii Polskiej w ZSRR, a wśród ewakuowanych cywilów około 20 tysięcy stanowiły dzieci. W Iranie znaleźli bezpieczny azyl, a symbolem solidarności stało się miasto Isfahan, gdzie powstało ponad 20 ośrodków dla ponad 2 tysięcy polskich dzieci, najczęściej sierot.

Prezentowane zdjęcie jest częścią daru ppłk. Ludwika Domonia, pochodzącego z podkieleckich Ociesęk oficera Wojska Polskiego, więźnia obozów radzieckich, dowódcy 18. Lwowskiego Batalionu Strzelców, uczestnika bitwy pod Monte Cassino. Przedstawia monument na Polskim Cmentarzu w Teheranie, gdzie spoczywa blisko 2 tysiące rodaków, w większości cywilów, zmarłych z powodu wycieńczenia i chorób. Na pomniku widnieje napis „Pamięci Wygnańców Polskich, którzy w drodze do ojczyzny w Bogu spoczęli na wieki 1942–1944”.

 

 

POWRÓT