20 LISTOPADA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

20 listopada obchodzimy rocznicę uroczystości oficjalnego podniesienia naszego Muzeum do rangi Muzeum Narodowego. Fakt ten normowało zarządzenie ministra kultury i sztuki z 15 października 1975 roku, natomiast uroczystość odbyła się 20 listopada w naszej głównej siedzibie – Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich.

Reprezentacyjna Izba Stołowa Górna zapełniła się wówczas gośćmi, wśród których znaleźli się wybitni przedstawiciele nauki i kultury – prof. Kazimierz Michałowski, wicedyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie oraz prof. Jerzy Szablowski, dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Spotkanie otworzył gospodarz placówki, dyrektor Alojzy Oborny, podkreślając długą tradycję pracy kieleckich muzealników, mającą swój początek w roku 1908, a także jakość zbiorów, dorobek naukowy i współpracę z innymi muzeami.

Akt uroczystego nadania godności Muzeum Narodowego odczytał wiceminister kultury i sztuki Józef Fajkowski – ludowiec, przyszły współtwórca i dyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. Składając gratulacje, prof. Michałowski oświadczył, że Muzeum Narodowe w Warszawie – pragnąc uczcić to doniosłe wydarzenie – przekazuje na własność naszemu Muzeum XVII-wieczną tapiserię Święta Rodzina na tle pejzażu ogrodowego. Z kolei kieleckie Zakłady Wytwórcze „Społem” podarowały do zbiorów obraz Tytusa Czyżewskiego Pejzaż.

Podkreślano również, że data spotkania nie jest przypadkowa i wiąże się z Ogólnopolskimi Dniami Żeromskiego, obchodzonymi wówczas z okazji 50. rocznicy śmierci autora Popiołów. Uroczystość zakończyło zwiedzanie zabytkowych wnętrz pałacu oraz koncert kwartetu Państwowej Filharmonii im. Oskara Kolberga w Kielcach, który zaprezentował utwory kompozytorów z okresu od XVII do XIX wieku.

 

Dyrektor Alojzy Oborny

Dyrektor Alojzy Oborny

Wiceminister Józef Fajkowski
Wiceminister Józef Fajkowski
Prof. Kazimierz Michałowski podczas przemówienia i deklaracji przekazania na własność przez Muzeum Narodowe w Warszawie tapiserii Święta Rodzina na tle pejzażu ogrodowego
Prof. Kazimierz Michałowski podczas przemówienia i deklaracji przekazania na własność przez Muzeum Narodowe w Warszawie tapiserii Święta Rodzina na tle pejzażu ogrodowego
Przedstawiciele Zakładów Wytwórczych „Społem” przekazujący obraz Tytusa Czyżewskiego Pejzaż, z lewej dyrektor Alojzy Oborny
Przedstawiciele Zakładów Wytwórczych „Społem” przekazujący obraz Tytusa Czyżewskiego Pejzaż, z lewej dyrektor Alojzy Oborny
Izba Stołowa Górna podczas uroczystości
Izba Stołowa Górna podczas uroczystości

 


POWRÓT