21 MAJA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

figurki cynowe21 maja 1674 roku królem Polski został wybrany Jan Sobieski. W kolekcji historycznej znajduje się wyjątkowy komplet 29 dwustronnych figurek cynowych, dokładnie odwzorowujących postacie z obrazu Józefa Brandta Wyjazd z Wilanowa Jana III i Marysieńki Sobieskich – w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. Zespół został wykonany w drugiej połowie ubiegłego wieku przez niemieckiego artystę grawera Helmuta Leckego. Seria figurek pozwala zrekonstruować cały obraz. Jedna z nich przedstawia parę królewską w bogato rzeźbionych saniach, ciągnionych przez dwie pary koni z pióropuszami na łbach i zdobnymi narzutami na grzbietach. Część kompletu stanowią również figurki prezentujące hetmana wielkiego koronnego Jana Stanisława Jabłonowskiego (1), Franciszka Gastona de Bethune’a – posła króla Francji Ludwika XIV na dwór Jana III (2), polskiego magnata (3) czy hajduka z pochodnią (4). Poza tym odwzorowani zostali także husarze i laufrowie biegnący z płonącymi kagankami. Komplet trafił do zbiorów naszego Muzeum w 2008 roku, a następnie został pokolorowany przez Agnieszkę Klepacką. Ten barwny zespół, będący jednocześnie odwzorowaniem uzbrojenia i mody z czasów Jana III i Marysieńki, prezentowany był m.in. na wystawie jubileuszowej w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, która miała miejsce w 2015 roku z okazji 100. rocznicy śmierci Józefa Brandta. Tego typu scenki, opatrzone odpowiednim tłem, stanowią atrakcyjną edukacyjnie formę uzupełnienia wystawy. Prezentowane są często w muzeach zachodnioeuropejskich, a najlepsze z nich wyróżnia się nagrodami.

 

hetman wielki koronny Jan Stanisław Jabłonowski1

Franciszek Gaston de Bethune
2

polski magnat3

hajduk z pochodnią
4

 

 POWRÓT