22 PAŹDZIERNIKA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, kl. IV, nadany Tadeuszowi Szymonowi Włoszkowi, brąz złocony, emalia, Polska, 1921–1927Dnia 22 października 1843 roku urodził się w Sędziszowie Tadeusz Szymon Włoszek. Późniejszy pierwszy kustosz naszego Muzeum pochodził z rodziny majstra tkackiego. Jako uczeń gimnazjum pińczowskiego wziął udział w powstaniu styczniowym, walcząc w oddziałach Mariana Langiewicza. W roku 1869 ukończył Wydział Historyczno-Filozoficzny Szkoły Głównej w Warszawie. Tam też przeżył osobistą tragedię, gdy w roku 1881 zmarła jego żona – Florentyna Elżbieta Domaszewska, nauczycielka i właścicielka pensji żeńskiej. W wieku młodzieńczym zmarł także ich jedyny syn. W latach 1871–1885 Włoszek wykładał języki klasyczne w gimnazjum warszawskim, jednocześnie potajemnie ucząc języka polskiego, za co władze carskie oddelegowały go karnie do gimnazjum w Mariampolu, gdzie pracował do emerytury w 1906 roku. Przeprowadził się wówczas do Kielc, zaczynając nowy etap swojego życia.

W roku 1908, jako jeden z członków kieleckiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, należał do inicjatorów utworzenia Muzeum, którego został pierwszym kustoszem. Równolegle z pracą muzealnika organizował wycieczki krajoznawcze w Góry Świętokrzyskie, redagował artykuły i wygłaszał odczyty. Praca kustosza przyczyniła się do znacznego rozwoju Muzeum po odzyskaniu niepodległości. Włoszek zaprosił również do współpracy wybitnych naukowców i regionalistów, do których należał m.in. Jan Czarnocki, Władysław Kosterski-Spalski, Sylwester Kowalczewski, Edmund Massalski oraz Jan Samsonowicz.

W roku 1928 Tadeusz Szymon Włoszek został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, co było uhonorowaniem jego pracy na rzecz krajoznawstwa i kultury. Dwa lat później znalazł się w grupie weteranów powstania styczniowego odznaczonych Krzyżem Niepodległości z Mieczami, a w 1933 roku otrzymał pamiątkowy Krzyż 70-lecia Powstania Styczniowego. Ciesząc się powszechnym szacunkiem, funkcję kustosza pełnił do śmierci w roku 1933.

 

_______________
Fot. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, kl. IV, nadany Tadeuszowi Szymonowi Włoszkowi, brąz złocony, emalia, Polska, 1921–1927

 

POWRÓT