22 STYCZNIA 1863

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

Fot. Wykładowcy Polskiej Szkoły Wojskowej w Cuneo, Włochy, Cuneo, 1862Z okazji rocznicy powstania styczniowego prezentujemy zdjęcie kadry Polskiej Szkoły Wojskowej we włoskim Cuneo. Szkoła została założona dzięki osobistej pomocy Giuseppe Garibaldiego i poparciu Włochów – wdzięcznych za udział Polaków w walce o zjednoczenie Italii.

Powstała w październiku 1861 roku w Genui, by zostać następnie przeniesioną do Cuneo u podnóża Alp w Piemoncie. Wykładano w niej między innymi taktykę piechoty, kawalerii i artylerii, uczono szermierki, kartografii i fortyfikacji polowej. Placówkę, kierowaną początkowo przez gen. Ludwika Mierosławskiego, a następnie gen. Józefa Wybickiego, ukończyło ponad 200 polskich spiskowców. Po uznaniu Zjednoczonego Królestwa Włoch przez Rosję, szkoła została zamknięta przez władze włoskie na wniosek ambasadora rosyjskiego.

Niemal wszyscy jej instruktorzy i uczniowie wzięli udział w powstaniu, przygotowanym przez demokratyczne stronnictwo Czerwonych i wznieconym 22 stycznia 1863 roku. Wzywając „naród Polski, Litwy i Rusi” do walki o niepodległe i sprawiedliwe państwo bez pańszczyzny, powstańcy ogłosili „wszystkich synów Polski, bez różnicy wiary i rodu, pochodzenia i stanu, wolnymi i równymi obywatelami kraju”. Konserwatyści z obozu Białych wkrótce przyłączyli się do insurekcji, dążąc do przejęcia nad nią kontroli. Polskie powstanie – będące nie tylko walką o wolność przeciwko carskiemu zaborcy, ale również rewolucją społeczną, mającą zburzyć feudalny porządek – zostało wsparte przez rewolucjonistów europejskich, w tym włoskich.

W roku 2012, w miejscu gdzie mieściła się szkoła, została odsłonięta tablica pamiątkowa o treści: „Od 26 kwietnia do 30 lipca 1862 roku mury Kolegium św. Franciszka gościły emigrantów z Polskiej Szkoły Wojskowej. Cuneo przyjęło ich szlachetnie i po bratersku, pamiętając walkę Polaków u boku Włochów o wolność i zjednoczenie Włoch. W 150 rocznicę zjednoczenia mieszkańcy i Polacy pamiętają. Anno domini 2012”.

 

________________

Fot. Instruktorzy Polskiej Szkoły Wojskowej w Cuneo, Włochy (?), 1862 
 
 
 
POWRÓT