24 GRUDNIA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

Pomnik Adama Mickiewicza w Warszawie24 grudnia 1798 roku urodził się w Zaosiu lub Nowogródku Adam Mickiewicz – poeta polskiego romantyzmu, wywodzący się ze szlachty litewskiej, wychowany w Nowogródku, gdzie przyswoił sobie zwyczaje i legendy białoruskie, na kanwie których oparł część swoich dzieł.

 W 100. rocznicę urodzin poety – 24 grudnia 1898 roku – został odsłonięty jego pomnik w Warszawie, której nigdy nie dane było mu zobaczyć – podobnie jak Krakowa. Monument, zaprojektowany przez Cypriana Godebskiego, został wykonany we Włoszech. Władze carskie wyraziły wówczas zgodę na krótką uroczystość bez przemówień. Zrekonstruowany, po zniszczeniu w czasie II wojnie światowej, nadal zdobi centrum stołecznego miasta.

 

 

 

 

Fot. Pocztówka: Pomnik Adama Mickiewicza w Warszawie, Wydawnictwo A. J. Ostrowskiego, Łódź–Warszawa, ok. 1914

 

POWRÓT