25 PAŹDZIERNIKA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

Pocztówka: Muzeum Narodowe w Rapperswilu, S. W. Niemojowski, Lwów, 1907

25 października 1870 roku rozpoczęło działalność Muzeum Polskie w szwajcarskim Rapperswilu. Intencją powstania ówczesnego Muzeum Narodowego Polskiego, mieszczącego się w zamku nad Jeziorem Zuryskim, było roztaczanie opieki nad polskimi zabytkami oraz eksponowanie sprawy niepodległości Polski na arenie międzynarodowej.

Oprócz eksponatów muzealnych instytucja szczyciła się również bogatymi zbiorami bibliotecznymi, których opiekunem w latach 1892–1896 był Stefan Żeromski, opracowujący w bibliotece muzealnej katalog dzieł Adama Mickiewicza i Tadeusza Kościuszki.

Powstanie muzeum poprzedziło odsłonięcie w roku 1868 – w 100. rocznicę zawiązania konfederacji w Barze – Kolumny Barskiej, zwanej również Kolumną Wolności. Pomnik powstał z inicjatywy Władysława Platera, a zaprojektowali go szwajcarscy artyści – Julius Stadler i Louis Wethli.

Kolumna, na której szczycie znajduje się orzeł wzbijający się do lotu, zdobiła wejście do muzeum i została uwieczniona na prezentowanej pocztówce z 1907 roku. Stefan Żeromski pisał, że jej „piękna, prostoty i smutku żadne słowo nie wypowie”. Jedna z inskrypcji umieszczonych na cokole głosi w języku łacińskim MAGNA RES LIBERTAS – Wolność to wielka rzecz.

 

 

 

 

 

Fot. Pocztówka: Muzeum Narodowe w Rapperswilu, S. W. Niemojowski, Lwów, 1907

 

POWRÓT