26 LISTOPADA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

Fotografia portretu Adama Mickiewicza – litografia autorstwa Antonia Schiassiego według wzoru Romana Postępskiego, Zakład Fotograficzny Ignacego (Izaaka) Kriegera, Kraków, 2 poł. XIX wieku26 listopada 1855 roku zmarł w Stambule Adam Mickiewicz – poeta, emigrant, działacz polityczny, redaktor „Trybuny Ludów”, twórca Legionu Polskiego we Włoszech w 1848 roku, dla którego opracował Skład zasad jako zapowiedź demokratycznej Polski, w którym czytamy między innymi:

„W Polsce wolność wszelkiemu wyznawaniu Boga, wszelkiemu obrzędowi i zborowi.

Wszelki z narodu jest obywatelem, wszelki obywatel równy w prawie i przed urzędami.

Izraelowi, bratu starszemu, uszanowanie, braterstwo, pomoc na drodze ku jego dobru wiecznemu i doczesnemu. Równe we wszystkim prawo.

Towarzyszce żywota, niewieście, braterstwo i obywatelstwo, równe we wszystkim prawo.

Pomoc polityczna, rodzinna, należna od Polski bratu Czechowi i ludom pobratymczym czeskim, bratu Rusowi i ludom ruskim.

Pomoc chrześcijańska wszelkiemu narodowi jako bliźniemu”.


_________
Fotografia portretu Adama Mickiewicza – litografia autorstwa Antonia Schiassiego według wzoru Romana Postępskiego, Zakład Fotograficzny Ignacego (Izaaka) Kriegera, Kraków, 2 poł. XIX wieku

 

 


POWRÓT