27 MAJA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w III Rzeczypospolitej wybory samorządowe. Ich przygotowaniem zajął się Senat, jako jedyna izba parlamentu wybrana w całkowicie wolnych wyborach w roku 1989. Istotną cechą nowego systemu samorządowego, opartego na wzorcach państw demokratycznych, miała być autonomia społeczności lokalnych, dysponujących funduszami i realizujących własne cele na rzecz dobra wspólnego. Starania Senatu zostały wsparte przez rząd Tadeusza Mazowieckiego. 8 marca 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o samorządzie gminnym. Na jej podstawie dotychczasowe rady narodowe zostały zamienione na rady gmin, które uzyskały znacznie szersze uprawnienia. Odtąd część spraw publicznych została przekazana w zarząd społeczności lokalnych. Wybory samorządowe 27 maja wygrały Komitety Obywatelskie „Solidarność”.

Prezentowane plakaty pochodzą z tamtych wyborów sprzed 30 lat. Pierwszy – z wizerunkiem królika, wystającego z cylindra i wpisanego w ogólny znak zakazu – został wydany przez Kielecki Komitet Obywatelski „Solidarność”.

Drugi, na którym widnieje centralnie napis czerwoną solidarycą „SAMORZĄD”, jest autorstwa artystów: Michała Jędrczaka i Romualda Sochy. Plakat: Wybory 1990, Kielecki Komitet Obywatelski „Solidarność”, papier, wys. 64 x szer. 48 cm, Kielce, 1990 Plakat: Samorząd, Michał Jędrczak, Romuald Socha, papier, wys. 100 x szer. 69 cm, 1990

Wybory samorządowe 1990, Muzeum Narodowe Kielce plakat

 

POWRÓT