3 MAJA 1791

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

Afisz Zaproszenie do synagogi_3 maja, MNKiPrezentowany afisz, wydany przez Zarząd Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Kielcach 28 kwietnia 1933 roku, zapraszał na uroczyste nabożeństwo do synagogi kieleckiej przy ulicy Warszawskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji majowej. 

Ustawa Rządowa z 3 maja 1791 roku nie zmieniła statusu prawnego Żydów. Mimo rozczarowania tym faktem uchwalenie Konstytucji budziło szacunek ludności żydowskiej dla dokonań Sejmu i nadzieję na zmianę w przyszłości własnego położenia w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zwłaszcza w zakresie swobodnego osiedlania się w miastach i prowadzenia działalności gospodarczej. Stąd wspólne wówczas z chrześcijanami manifestacje, wyrażające radość z reformy, a następnie włączanie się Żydów w obchody rocznicowe – których tradycja kontynuowana była zwłaszcza po odzyskaniu niepodległości.

  

 

 

Fot. Afisz Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej, Drukarnia „Praca”, papier, Polska, Kielce, 1933

 

 

POWRÓT