3 WRZEŚNIA

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

Pismo Józefa Piłsudskiego do Prezydium Sekcji Zachodniej Naczelnego Komitetu Narodowego, Kielce, 3.09.1914, papier, atrament, rękopis, dar Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A.Prezentowany rękopis to pismo Józefa Piłsudskiego do Prezydium Sekcji Zachodniej Naczelnego Komitetu Narodowego. Dokument został sporządzony na kartce w kratkę, u dołu widnieje podpis komendanta. Treść dotyczy sytuacji oddziałów strzeleckich w Kielcach z początkiem września 1914 roku, braków materialnych, spadającego morale, prośby o broń. Pismo zostało sporządzone w okresie formowania się oddziałów legionowych w Kielcach, gdy siedzibą sztabu i kwatery głównej Józefa Piłsudskiego był gmach dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, obecna siedziba naszego Muzeum. Zważywszy na miejsce, datę i okoliczności sporządzenia pisma, można domniemywać, że dokument powstał we wspomnianym budynku. Zapis zgodnie z oryginałem brzmi:

Do prezydium sek. zach. NKN.

Kielce, 3. IX. 14. g. 2.00.
1) Offenzywa rosyjska zbliża się powoli.

2) Stan oddziału sanitarny nieświetny, głównie brak ciepłych mundurów i płaszczów. Jeżeli tego nie będzie, trzeba będzie większą część oddziałów odesłać do Krakowa.

3) Konieczne lepsze uzbrojenie, niż dotychczas. Stan moralny obniża się. Zaszkodziła próba ewakuacji naszych Komisariatów.

4) System rekwizycji obecny jest konieczny. Możeby kwity rekw. były wykupywane przez odpowiedni urząd?

5) Nie wiadomo, komu podlegać i kogo słuchać. Byłoby to b. wygodne, gdyby nie braki materialne, których w ten sposób nie wiadomo gdzie zaspokajać.

Najważniejsza prośba o broń.
J. Piłsudski.

_____________

Fot. Pismo Józefa Piłsudskiego do Prezydium Sekcji Zachodniej Naczelnego Komitetu Narodowego, Kielce, 3.09.1914, papier, atrament, rękopis, dar Specjalnej Strefy Ekonomicznej Starachowice S.A.

POWRÓT