4 LUTEGO

Cykl: Historyczna kartka z kalendarza

Fot. Reprodukcja portretu Tadeusza Kościuszki, Polska, 2. poł. XIX wiekuDnia 4 lutego 1746 roku urodził się w Mereczowszczyźnie Tadeusz Kościuszko, wywodzący się z białoruskiej szlachty inżynier wojskowy, generał Rzeczypospolitej Obojga Narodów, bohater rewolucji amerykańskiej, honorowy obywatel Republiki Francuskiej, naczelnik polskiej insurekcji 1794 roku, przeciwnik monarchizmu, feudalizmu i wszelkiego poddaństwa, zwolennik wartości oświeceniowych, demokrata, republikanin, deista.

Do swojego wychowanka Franciszka Ksawerego Zeltnera pisał w sierpniu 1817 roku między innymi: „Wstawaj w lecie o czwartej rano, a o szóstej w zimie. Pierwszą twoją myślą niech będzie wznieść się do Najwyższej Istoty z kilkuminutową modlitwą i zabieraj się natychmiast do pracy z rozwagą i inteligencją, czy to do przepisanego ci obowiązku z najściślejszą dokładnością, czy to do wydoskonalenia w jakiej wiedzy, którą winieneś poznać do głębi. Unikaj kłamstwa we wszystkich okolicznościach życia, bądź szczerym i mów zawsze prawdę.

Nie zaniedbuj nigdy okazać wdzięczności we wszelkich okolicznościach temu, kto stara się o twoje szczęście, uprzedzaj jego pragnienia i życzenia; bądź czujnym z największą uwagą i poddaniem się; szukaj sposobności, aby się okazać zawsze użytecznym. We wszystkich dyskusjach nie sprzeczaj się, lecz szukaj ze spokojem i skromnością prawdy. Bądź grzecznym i uczciwym wobec każdego, miłym i uprzejmym w towarzystwie, zawsze ludzkim i wspomagającym w miarę możności nieszczęśliwych.

Czytaj książki pouczające dla wzbogacenia umysłu lub uszlachetnienia serca. Nie poniżaj się nigdy zawieraniem znajomości z ludźmi złymi, zaznajamiaj się tylko z osobami o dobrych obyczajach i godnymi szacunku. Zachowanie się twoje niech będzie wreszcie takie, aby je każdy pochwalał oraz aby ten, u którego będziesz, uznał je za nienaganne”.

 


Fot. Reprodukcja portretu Tadeusza Kościuszki, Polska, 2. poł. XIX wieku

 

POWRÓT