Maria Kiebabczy - kielecka Ormianka

Cykl: Muzealne foto-atelier

Przedstawiamy Marię Kiebabczy – kielecką bizneswoman. Pierwsze informacje na temat działalności ormiańskiej rodziny Kiebabczych pochodzą z początku XX wieku i dotyczą Dzerona Kiebabczy, który wystawił trzy kioski z prasą, będące ozdobą starych Kielc – na rogu obecnej ulicy Sienkiewicza i Leśnej, Mickiewicza i placu Wolności oraz na Rynku. Dzeron i jego żona Anna mieli córkę Marię i syna Jerzego. 

Po śmierci Dzerona w 1915 roku prowadzenie kiosków przejęła Maria, która dekadę później otworzyła czwarty kiosk – na tzw. krakowskiej rogatce. Biuro Dzienników Marii Kiebabczy funkcjonowało z dużym sukcesem, było lokalnym liderem w zakresie sprzedaży prasy i publikacji ogłoszeń, dawało zatrudnienie pracownikom biurowym i sprzedawcom. Maria wspierała również finansowo budowę Muzeum Narodowego w Krakowie. Przedsiębiorstwo kieleckiej Ormianki posiadało około dziesięciu punktów sprzedaży i działało do 1946 roku. Od tego czasu losy Marii Kiebabczy pozostają nieznane. Z czasem także urokliwe kioski zniknęły z pejzażu kieleckich ulic. W 2017 roku firma Kolporter zrekonstruowała jeden z nich –  na Rynku.

Prezentujemy fotografie Marii Kiebabczy pochodzące z prywatnej kolekcji Lindy Hitchcock, jedynej prawnuczki Marii, której zawdzięczamy poznanie wizerunku kieleckiej bizneswoman oraz wiele cennych informacji na temat rodziny kieleckich Ormian. Inspiracją do nawiązania kontaktu, a w efekcie twórczej współpracy, była nasza wystawa czasowa Warsztat ormiański  – kunszt detalu, prezentowana na przełomie 2016 i 2017 roku. 

 

Maria KiebabczyMaria Kiebabczy, atelier Stanisława Rachalewskiego, Kielce, 1888-1898, prywatna kolekcja Lindy Hitchcock, jedynej prawnuczki Marii Kiebabczy

Maria KiebabczyMaria Kiebabczy, atelier Stanisława Rachalewskiego, Kielce, pocz. XX wieku, prywatna kolekcja Lindy Hitchcock, jedynej prawnuczki Marii Kiebabczy

KiebabczyMaria Kiebabczy w otoczeniu pracownic Biura Dzienników – siedzi pierwsza z lewej, a obok niej córka Wera, Kielce, lata 20. XX wieku, prywatna kolekcja Lindy Hitchcock, jedynej prawnuczki Marii Kiebabczy

Maria KiebabczyMaria Kiebabczy, Kielce, prawdopodobnie okres II wojny światowej, prywatna kolekcja Lindy Hitchcock, jedynej prawnuczki Marii Kiebabczy

 

POWRÓT