Dział Sztuki Współczesnej i kolekcja nowoczesna w Muzeum Narodowym w Kielcach

Podcasty MNKi

Kolekcja działu sztuki współczesnej obejmuje głównie malarstwo polskie i nieliczne przykłady rzeźby powstałe od około 1910 roku do współczesności, w sumie 255 artystów, 1443 obiektów w Inwentarzu Głównym, 385 w Księdze Materiałowej, 3 obrazy z mienia podworskiego, 14 depozytów według stanu na 2020 rok. Wyróżniającą się jej część stanowią grupy prac artystów krakowskich i kieleckich, w tym spuścizna Kielczanina Ryszarda Praussa - 536 prac - pozostali najbardziej znani artyści kilku polskich szkół i ugrupowań reprezentowani są jedną, kilkoma lub kilkunastoma pracami. Kolekcja zawiera także grupę prac polskich artystów emigracyjnych lub polskiego pochodzenia - Antoniego Bachura, Stefana Knappa, Tadeusza Kopera, Josepha Konopka, Jana Dawida II Kuracińskiego, Józefa Natansona, Kazimierza Pacewicza czy Jana Winczakiewicza-Vinciego, a także nieliczne współczesnych artystów obcych z Holandii, Włoch czy Ukrainy.

Zjawiskiem najsilniej oddziałującym na hierarchię i artystyczny porządek lat 1930.-1950. był koloryzm kapistów i ich stylistycznych naśladowców, po II wojnie profesorów wielu polskich uczelni artystycznych, kształcących czołówkę twórców aktywnych od końca lat 1950. Po okresie dominacji socrealistycznego modelu państwowej sztuki przedstawiającej odgórnie zadekretowanego i szybko odrzuconego zarówno przez władzę, jak twórców około 1955 roku (tzw. realizm socjalistyczny – posiadamy kilka jego przykładów w kolekcji), ze zdwojoną siłą tworzy pokolenie urodzone ok. 1920. i wznawia działalność Grupa Krakowska. Prace jej członków stanowią ciekawy zespół stylów i manier (kubizm, surrealizm, taszyzm, abstrakcja zimna i ciepła) wyrażający ich niezmienną potrzebę nowoczesności i odrzucenia wszelkich anachronizmów.

Historię Działu Sztuki Współczesnej przybliża Iwona Rajkowska, kierownik.

 

 

POWRÓT