Triumf Ateny

Podcasty MNKi

Najcenniejszymi zabytkami w kolekcji tkanin Muzeum Narodowego w Kielcach są bez wątpienia tapiserie. Powstały one w kilku ośrodkach europejskich, a najwyższy poziom artystyczny reprezentują te pochodzące ze słynnych pracowni brukselskich, m.in. Jakuba Geubelsa Mł., Henryka Reydamsa, Urbana Leyniersa. W warsztacie Urbana Leyniersa właśnie wykonano dwie tapiserie należące do serii Triumfy bogów (znane także jako Triumfy bogów i bogiń lub Przyjemności bogów). Pierwsza z nich – Triumf Ateny (w literaturze zachodnioeuropejskiej Triumf Minerwy) należy do zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach. Triumf Ateny to alegoria zwycięstwa Pallas Ateny, bogini mądrości i sprawiedliwej wojny (a raczej wojennej strategii), patronki sztuk i rzemiosł nad bogiem wojny Marsem. 

Odcinek związany jest z powrotem tapiserii do Kielc po renowacji, która została sfinansowana z projektu pn. „Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

O tapiserii opowiada dr Magdalena Śniegulska-Gomuła.

 

 PODCASTY MNKI

 

_____________________________

Podcasty MNKi w każdą niedzielę o godz. 12 na kanale YouTube oraz na Facebooku.  

  YouTube   facebook