Edukacja

Polska Wazów – szkoła ponadgimnazjalna

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

Polska Wazów. Historia Rzeczypospolitej zaklęta w obrazach

 • Miejsce
  - Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  -
  Anna Miazga, Izabela Tokar
 • Koszt/ Liczba uczestników
  - 5zł/osoby; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  - tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - Przybliżenie sytuacji politycznej i religijnej w Rzeczypospolitej za panowania Zygmunta III
  i Władysława IV Wazów.
  - Poznanie wydarzeń historycznych przedstawionych na stropach ramowych w Pałacu Biskupów Krakowskich.
  - Analiza związku namalowanych scen na obrazach z postacią Jakuba Zadzika - fundatora kieleckiego pałacu.
  - Bezpośredni kontakt z unikatowymi dziełami sztuki z XVII wieku.
 • Metody i techniki pracy
  - pogadanka, prezentacja multimedialna, ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - kanclerz wielki koronny, strop ramowy, arianie, stosunki polsko-szwedzkie i polsko-moskiewskie w XVII w., ławra
 • Przebieg pracy
  1. Wprowadzenie – omówienie sytuacji politycznej i religijnej Rzeczypospolitej w XVII wieku.
  2. Wykład połączony z prezentacją multimedialną. Wyjaśnienie wybranych pojęć i zagadnień.
  3. Karta pracy – analiza pod względem historycznym przedstawionych scen na stropach ramowych:
  - Sąd na Arianami w 1638 r.
  - Pakty i traktaty polsko-szwedzkie oraz polsko-moskiewskie: rokowania w Prabutach w 1628 r., rokowania polsko-szwedzkie w Starym Targu w 1629 r., układy polsko-moskiewskie pod Smoleńskiem w 1634 r., rozmowy polsko-szwedzkie w Sztumskiej Wsi z 12 września 1635 r., przyjęcie posłów szwedzkich przez Władysława IV w Kwidzynie 15 września 1635 r.
 • Materiały potrzebne przy realizacji programu
  - karty pracy, rzutnik, laptop, ekran (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót