Edukacja

Motywy mitologiczne – szkoła podstawowa i gimnazjum

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

 

 • Miejsce
  - Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  - Anna Miazga, Izabela Tokar
 • Koszt
  - 5 zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  - tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - zapoznanie z wybranymi pojęciami
  - poznanie głównych bóstw i herosów greckich oraz mitologii z nimi związanych
  - bezpośredni kontakt z dziełami sztuki
 • Metody i techniki pracy
  - wykład, pogadanka, zajęcia praktyczne
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - mitologia, tapiseria, bóg grecki, heros, muza, mit
 • Przebieg pracy 
  1. Przybliżenie wybranych pojęć.
  2. Omówienie losów bohaterów mitologii greckiej, których można zobaczyć na obiektach rzemiosła artystycznego w Pałacu w Kielcach.
  3. Wypełnianie kart pracy.
 • Materiały potrzebne do realizacji programu
  - karty pracy (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót