Edukacja

Komendant, dziadek, marszałek – Józef Piłsudski – szkoła podstawowa i gimnazjum

Rodzaj zajęć: Zajęcia edukacyjne

 

 • Miejsce
  - Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, Kielce, pl. Zamkowy 1
 • Prowadzący
  - Anna Miazga, Izabela Wójcik
 • Koszt/ Liczba uczestników
  - 5zł/osoba; minimalna liczba uczestników – 3, maksymalna – 30
 • Dane kontaktowe (telefon, e-mail)
  - tel. /+48/ 41 344 40 14 wew. 239, tel. kom. /+48/ 660 957 875 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8–15.30), e-mail: edukacja@mnki.pl
 • Cel
  - Bezpośredni kontakt z dziełami sztuki XX wieku.
  - Zapoznanie się z życiorysem Józefa Piłsudskiego.
  - Wyjaśnienie, czym jest patriotyzm i odwaga, w czym dzisiaj mogą się przejawiać;
  czym jest pamięć i tradycja.
 • Metody i techniki pracy
  - wykład, pogadanka, linia czasu, burza mózgów
 • Pojęcia do wyjaśnienia w toku pracy
  - patriotyzm, tradycja, symbol
 • Przebieg pracy
  1. Wprowadzenie - Co to jest muzeum?
  2. Zwiedzanie wystawy: Sanktuarium Józefa Piłsudskiego – omówienie życiorysu Józefa Piłsudskiego, z akcentem na historię wkroczenia I Kompanii Kadrowej do Kielc w sierpniu 1914 r. i powstania I Pułku Legionów w Kielcach (obraz Stanisława Kaczora-Batowskiego), omówienie inicjatyw podejmowanych ku upamiętnieniu postaci Józefa Piłsudskiego (Sanktuarium, Dom PW i WF).
  3. Postawienie pytań problemowych: czym jest patriotyzm, odwaga, pamięć, tradycja
  i w czym obecnie mogą się przejawiać.
  4. Zastosowanie linii czasu – ułożenie kalendarium życia Józefa Piłsudskiego.
  5. Praca plastyczna - dla klas I–IV – malowanie postaci Piłsudskiego
  6. Karta pracy dla klas V–VIII – kompletowanie munduru i uzbrojenia żołnierzy Legionów Polskich.
  7. Wyjaśnienie pojęć: patriotyzm, tradycja, symbol.
 • Materiały potrzebne do realizacji programu
  - podkładki, ćwiczeniówki, kredki lub farby, długopisy (materiały zapewnia Muzeum)

Powrót