Aktualności

Muzeoterapia

Muzeoterapia to stosunkowo nowe pojęcie, określające współczesną rolę muzeów i ich oddziaływanie terapeutyczne na odbiorców w zmaganiu z dolegliwościami cywilizacyjnymi przy wykorzystaniu zbiorów, przestrzeni i narracji muzealnych oraz doświadczeń psychologów, pedagogów i lekarzy. 

Wieloletnie badania na temat wpływu muzeów na społeczeństwo dowodzą istnienia wielu obszarów oddziaływania, a wśród nich: m.in. na rozwój osobisty, wyobraźnię, kreatywność, a także zdrowie i dobre samopoczucie. Widoczny jest wpływ działalności muzeum na zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości, zmianę postaw, rozwijanie kreatywności, kulturowej świadomości, komunikacji i pamięci, jak również poprawę stanu zdrowia. Przybliżeniem tego zjawiska zajmujemy się, organizując od 2018 roku w Muzeum Narodowym w Kielcach cykliczne konferencje naukowe, których celem jest dzielenie się różnorodnymi spostrzeżeniami, obserwacjami i wnioskami badawczymi dotyczącymi zagadnień muzeoterapii. Wiele miejsca poświęciliśmy zmianom w funkcjonowaniu instytucji dziedzictwa kulturowego, które, wykorzystując emocjonalny potencjał kolekcji, uzupełniają rolę sztuki w celach terapeutycznych, aby wpływać na zmiany i wzrost, zaspokajając dzięki temu potrzeby środowiska w celu budowania kapitału społecznego i integracji społecznej. Wiele miejsca poświęciliśmy również medytacji jako praktyce, która pozwala zintegrować się z życiem codziennym, dla której muzeum jest idealnym miejscem, by zatrzymać się na chwilę. Zastanawialiśmy się także nad celem tego typu terapii, wskazując na diagnozowanie potrzeb poznawczo-rozwojowych, emocjonalnych i manualnych oraz badanie wzrostu zdolności emocjonalno-społecznych, percepcyjno-poznawczych, odreagowanie wewnętrznych napięć, niepowodzeń, frustracji i agresji oraz rozwój zdolności twórczych. 

Podczas najbliższej konferencji chcielibyśmy skupić uwagę na kluczowym elemencie procesu muzeoterapii, jakim są emocje, które towarzyszą nam w kontaktach z różnorodnymi obiektami muzealnymi. Chcemy pokazać jak muzealia i ich narracyjność wpływają na naszą percepcję i uwalniają emocje. Próba ich zdefiniowania, nazwanie i doświadczenie w przestrzeni muzeum, może stać się podróżą terapeutyczną w głąb własnych potrzeb i zrozumienia siebie dzięki narzędziom, jakimi są obiekty muzealne, artefakty, pamiątki historyczne czy dzieła sztuki.

 

Konferencja jest transmitowana online. 

Link do transmisji online: 

DZIEŃ PIERWSZY   DZIEŃ DRUGI

 

Program konferencji:

18.10.2021

 • 9.00–9.45 – rejestracja uczestników
 • 9.45–10.00 – powitanie uczestników
 • 10.00–10.30 
  prof. dr hab. Robert Kotowski
  Obiekt, przestrzeń, narracja – terapeutyczne oddziaływanie muzeów
 • 10.30–11.00
  prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro
  Co mi dało muzeum. Zwierzenia seniora
 • 11.00–11.30
  Bogdan Białek
  Powolność patrzenia, jasność widzenia. Medytacja w muzeum
 • 11.30–12.00
  Renata Pękowska
  Koncepcja ucieleśnionego poznania a doświadczenie przestrzeni muzealnej
 • 12.00–12.30 – dyskusja
 • 12.30–13.15 – przerwa obiadowa
 • 13.15–13.45
  dr Piotr Cywiński
  Miejsce pamięci, miejsce emocji
 • 13.45–14.15
  Piotr Tarnowski
  Emocje (w)porządku
 • 14.15–15.00 – dyskusja

 

19.10.2021

 • 9.00–9.30 – rejestracja uczestników
 • 9.30–10.00
  prof. dr hab. Stanisław Kowalik
  Terapeutyczne funkcje sztuki. Analiza psychologiczna
 • 10.00–10.30
  dr hab. Dorota Folga-Januszewska, prof. ASP
  Emocje w muzeum
 • 10.30–11.00
  dr Jacek Bojakowski
  Portret – pomiędzy percepcją a kreacją
 • 11.00–11.30
  dr Hanna Mijas
  Obserwator i tłumacz wychodzą z cienia – uważne muzeum w praktyce przekładu
 • 11.30–12.00
  dr Justyna Mróz
  Obraz i emocje. Dlaczego wizyta w muzeum nas porusza
 • 12.00–12.30 – dyskusja
 • 12.30–13.15 – przerwa obiadowa
 • 13.15–14.15
  Bogdan Białek 
  Powolność patrzenia, jasność widzenia. Medytacja w muzeum – warsztat
  dr Justyna Mróz oraz członkowie SKN Psychologii Pozytywnej
  Muzeofulness – uważność w kontakcie ze sztuką  warsztat
 • 14.15–15.15
  Bogdan Białek 
  Powolność patrzenia, jasność widzenia. Medytacja w muzeum – warsztat
  dr Justyna Mróz oraz członkowie SKN Psychologii Pozytywnej
  Muzeofulness – uważność w kontakcie ze sztuką  warsztat
 • 15.15–15.45 – dyskusja
 • 17.00
  Finisaż wystawy monograficznej Rafała Olbińskiego

 

 

Wydarzenie odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

 

PROGRAM

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

REGULAMIN

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

MKDNiS

 


Patronat medialny

TVP KULTURA

 


Powrót