Dostępność

Muzeum Narodowe w Kielcach ma 5 oddziałów:

główna siedziba – Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, plac Zamkowy 1

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, ul. Aleja Lipowa 24

Muzeum Stefana Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5

Muzeum Dialogu Kultur, ul. Rynek 3

Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, plac Solny 35, 28-160 Wiślica

 

Tekst łatwy do czytania (ETR)WIĘCEJ 

Tekst do odczytu maszynowego WIĘCEJ 

Deklaracja dostępności - WIĘCEJ

Dostępność architektoniczna

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, główna siedziba, plac Zamkowy 1, Kielce
1. Wejście (wjazd) do budynku zapewniają podjazdy dla niepełnosprawnych.
Korpus Pałacu udostępniany w dwóch wariantach:
- parter wjazd podjazdem na ekspozycje czasowe,
- piętro – wjazd podjazdem od strony Skrzydła Północnego, a następnie windą, tu również udostępnione wnętrza Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej, ponadto w łączniku pomiędzy piętrem Pałacu, a Galerią gdzie znajdują się schody zainstalowana jest ruchoma platforma.
2. Korytarze o szerokości umożliwiającej swobodny przejazd wózków inwalidzkich, schody z poręczami, winda przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Jak wspomniano powyżej pochylnie i platformy są zainstalowane w miejscach tego wymagających, przy windzie i miejscu parkingowym zainstalowano system Call Hear.
4. Na parkingu na dziedzińcu północnym wyznaczone jest miejsce parkingowe, do którego kieruje pracownik Wewnętrznej Służby Ochrony, przy miejscu parkingowym zainstalowano system Call Hear oraz windę umożliwiającą wjazd na taras prowadzący do Pałacu.
5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
6. Przed Skrzydłem Północnym Pałacu umieszczono stalowy plan tyflograficzny z lokalizacją Pałacu, w sieni Pałacu umieszczono plan tyflograficzny z rozmieszczeniem sal ekspozycyjnych.

 

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, aleja Lipowa 24, Strawczyn

1. Do głównego wejścia do budynku muzeum prowadzą schody (dwa stopnie). Do dyspozycji osób poruszających się na wózkach inwalidzkich jest rozkładany podest, rozstawiany w razie potrzeby przez pracowników muzeum.
2. Ekspozycja w muzeum składa się z parteru i piętra. Osoby niepełnosprawne mogą swobodnie poruszać się po parterze. Na piętro prowadzi klatka schodowa, przy której brak udogodnień (windy, podestu). Zwiedzający muszą korzystać tu z pomocy opiekunów i pracowników muzeum.
3. Na parterze muzeum znajduje się toaleta w pełni przystosowana do osób niepełnosprawnych, z szerokim wejściem oraz rampą do podtrzymywania.
4. Parking dla zwiedzających znajduje się w odległości 800 m od muzeum, ale zwiedzający indywidualni mają możliwość dojechać pod teren muzeum. Stąd do pokonania pozostaje ok. 30 m alejka spacerową. Położenie i infrastruktura nie pozwalają na wytyczenie odrębnych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
5. Zwiedzający, którzy korzystają z pomocy psa asystującego, mogą wprowadzić go do muzeum.
6. Obecnie w muzeum nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. Audioprzewodniki są wyposażone w pętlę indukcyjną.
7. Do muzeum można dojechać korzystając z usług prywatnego przewoźnika (firma Arizona). Rozkład jazdy busów dostępny jest pod adresem: http://arizona-busy.pl/rozklady-jazdy/. Linia docierająca w pobliże muzeum to: Kielce-Hucisko.

 

Muzeum Stefana Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 3, Kielce

1. Muzeum nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo oraz niewidomych.
2. Wejście do budynku: z poziomu chodnika, drzwi dwuskrzydłowe, na parterze samoobsługowa szatnia, toaleta nie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych – na terenie oddziału, ale po przeciwległej stronie ulicy, przejście do muzeum po oddalonych o 50 m pasach z sygnalizacją świetlną i dżwiękową
3. Sale wystawiennicze: kasa oraz sale wystawiennicze usytuowane na I i II kondygnacji - brak windy.
4. Wystawy stałe nie posiadają funkcji audiodeskrypcji.

 

Muzeum Dialogu Kultur, ul. Rynek 3, Kielce
1. Siedziba Muzeum Dialogu Kultur mieści się w kamienicy pod Trzema Herbami. Przed głównym wejściem do budynku, bezpośrednio przy drzwiach znajduje się jeden szeroki schodek. Po wcześniejszej informacji, istnieje możliwość zainstalowania podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Drugie wejście do budynku Muzeum, prowadzące przez podwórko od strony ulicy Orlej, posiada dostosowaną dla osób niepełnosprawnych rampę wjazdową.
2. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych –Po wcześniejszej informacji istnieje możliwość wjazdu na podwórko od strony ulicy Orlej, dla samochodów osobowych dla niepełnosprawnych.
3. W Muzeum znajdują się dwie toalety przystosowane dla niepełnosprawnych. Pierwsza na parterze budynku, natomiast druga na I piętrze. Szerokość drzwi wejściowych wynosi 90 centymetrów.
4. Osoby ze specjalnymi potrzebami są proszone o ich zgłoszenie przy zakupie biletu. W budynku Muzeum Dialogu Kultur znajduje się dźwig (winda) przeznaczona dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi wynosi 90 centymetrów.
5. Trzy sale wystawiennicze (Archeologia, Historia Motoryzacji w Miniaturze oraz Dialog) dostępne są dla osób na wózkach.
Wystawa Od Sacrum do Profanum, znajdująca się w drugim budynku przy ulicy Orlej, nie jest dostosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
6. Osoby ze specjalnymi potrzebami proszone są o ich zgłoszenie przy zakupie biletu.
7. Wystawy nie posiadają funkcji audiodeskrypcji.
8. Zwiedzanie z psem przewodnikiem jest dozwolone.
9. Muzeum nie oferuje strefy samodzielnej zabawy dla dzieci. Wstęp z wózkami dla małych dzieci na sale wystawiennicze jest dozwolony. Brak toalety z przewijakiem.

Oferta dla osób z niepełnosprawnością

Naszym celem jest budowanie oraz wzmacnianie partnerstwa z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, działających na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz grup zagrożonych wykluczeniem, a takżei indywidualnymi zwiedzającymi.

Animator kultury w Muzeum realizuje zajęcia edukacyjne, które służą doskonaleniu wiedzy oraz umiejętności osób na różnym poziomie kształcenia. Efekt bezpośredniego kontaktu z zabytkami jest niesamowicie pomocny w przyswajaniu nowych wiadomości. Metody aktywizujące odbiorców pozwalają w łatwy i przyjemny sposób osiągnąć cele: poznawcze, kształcące i wychowawcze. Człowiek uczy się przez całe życie, a nasz nowoczesny, pozaszkolny program edukacyjny podnosi nasze kompetencje w procesie uczenia się.

Jednym z podstawowych zadań Muzeum Narodowego w Kielcach jest likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych. Innowacja tych projektów to przede wszystkim baza dydaktyczna: unikatowe treści źródłowe (dzieła sztuki, dokumenty historyczne, artefakty) i ścieżki dostosowane do odbiorców z różnymi dysfunkcjami. 

Oferta specjalna:

 

MUZEUM BLIŻEJ NAS 

 

to program, dzięki któremu bezpłatnie zwiedzą Państwo wystawy stałe, jedynym warunkiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego! Przygotowaliśmy wyspecjalizowaną kadrę przewodników, których zadaniem jest budowanie przyjaznych relacji ze zwiedzającymi.

Przełamać bariery:

Ważną formą wspomagania osób niepełnosprawnych ruchowo jest dostosowanie przestrzeni publicznej do ich potrzeb poprzez likwidację barier architektonicznych. Dla zwiedzających dostosowaliśmy część ekspozycji muzealnych w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich i Pałacyku Henryka Sienkiewicza oraz obiektów Muzeum Dialogu Kultur. Specjalnie dla osób z dysfunkcjami ruchowymi posiadamy rampę podjazdową, windę oraz platformę, dzięki którym można swobodnie dostać się do budynku i bez przeszkód poruszać się po zabytkowych wnętrzach. Winda znajduje się w bocznym wejściu od strony wartowni, gdzie znajduje się również podjazd. Dodatkowym udogodnieniem jest system informujący Call Hear, dzięki niemu poczują się Państwo bezpieczniej.

Zobaczyć niewidoczne:
W Dawnym Pałac Biskupów Krakowskich przy wejściu znajduje się udźwiękowiony plan muzeum - plan typograficzny. W swojej ofercie Muzeum ma również książkę o Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki zdobniczej napisaną brajlem. Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku posiada audioquidy z audiodeskrypcją oprowadzające po stałej ekspozycji na parterze Muzeum. Natomiast Muzeum Stefana Żeromskiego przygotowało makiety oraz kopie eksponatów, a podpisy znajdują się na odpowiedniej wysokości.

Usłyszeć niesłyszalne:
Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku posiada urządzenia wspomagające dźwięk. W ofercie mamy filmy edukacyjne z napisami i tłumaczem języka migowego oraz wirtualne spacery po obiektach z audiodyskrypcją i tlumaczem języka migowego. 

KONTAKT 

W sprawie projektów edukacyjnych:

Dział edukacji:

41 344 40 14 wew. 239 lub 660-957-875

edukacja@mnki.pl

Koordynator ds. dostępności

Paulina Bies 41 344 57 92

p.bies@mnki.com.pl