Dostępność

Muzeum Narodowe w Kielcach ma 5 oddziałów:

główna siedziba – Dawny Pałac Biskupów Krakowskich, plac Zamkowy 1

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, ul. Aleja Lipowa 24

Muzeum Stefana Żeromskiego, ul. Jana Pawła II 5

Muzeum Dialogu Kultur, ul. Rynek 3

Muzeum Archeologiczne w Wiślicy, plac Solny 35, 28-160 Wiślica

 

Tekst łatwy do czytania (ETR)WIĘCEJ 

Tekst do odczytu maszynowego WIĘCEJ 

Deklaracja dostępności - WIĘCEJ

 

MUZEUM BLIŻEJ NAS 

DOSTĘPNOŚĆ W MUZEUM

Muzeum Narodowe w Kielcach dąży do udostępniania swoich ekspozycji oraz oferty kulturalno-edukacyjnej jak najszerszej grupie odbiorców.

Zależy nam, aby Muzeum było miejscem pozbawionym barier społecznych, architektonicznych oraz intelektualnych, w którym każda osoba, bez wyjątku, mogłaby autentycznie przeżywać i odbierać sztukę podczas bezpośredniego kontaktu z nią.

Staramy się wprowadzać rozwiązania i udogodnienia dostosowane do potrzeb odwiedzających, jednocześnie spełniające standardy zabytkowych miejsc dziedzictwa kulturowego.

Ze względu na różnorodną strukturę oraz charakter oddziałów Muzeum Narodowego w Kielcach każda placówka jest indywidualnie dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Muzeum Narodowe w Kielcach udogodnienia:

Dawny Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach

 

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową:

– po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość asysty pracownika muzeum;

– miejsce parkingowe przy północnej ścianie pałacu (na parkingu) wraz z platformą dla wózków, wejściem bocznym można dostać się do budynku;

– rampa przenośna od strony loggii zachodniej przy głównym wejściu;

– wjazd rampą od strony loggii wschodniej pozwala na zwiedzanie parteru Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich, gdzie znajdują się wystawy czasowe.

– szerokie drzwi wejściowe;

– rampa przy skrzydle północnym, która ułatwia dostanie się do Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej;

– część ekspozycji na parterze Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej oraz ekspozycja na pierwszym piętrze są przystosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową;

 – winda we wnętrzach budynku, pozwalająca dostać się na piętro Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej, do zabytkowych wnętrz Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich oraz Gabinetu Numizmatycznego;

– progi oraz stopnie w udostępnionych do zwiedzania przestrzeniach oznaczone są taśmami ostrzegawczymi;

– zjazd rampą do części ogrodu włoskiego znajdującego się na tyłach Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich;

– dwie toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, znajdujące się na parterze w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich oraz na parterze Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej.

 • Osoby z niepełnosprawnością słuchową:

– tablica tyflograficzna prezentująca wnętrza pałacu, umieszczona na parterze pałacu; 

– część filmów tematycznych ze strony internetowej muzeum przetłumaczona na Polski Język Migowy (PJM);

– część filmów tematycznych ze strony internetowej muzeum posiada transkrypcję;

– wirtualny spacer z transkrypcją.

 • Osoby z niepełnosprawnością wzroku:

– tablica tyflograficzna prezentująca wnętrza pałacu, umieszczona na parterze pałacu (efekty dźwiękowe, w alfabecie Braille’a);

– wirtualny spacer ze ścieżką dźwiękową;

– wystawy nie posiadają funkcji audiodeskrypcji;

– część informacji na stronie internetowej muzeum dostępna z audiodeskrypcją;

– książka opisująca Dawny Pałac Biskupów Krakowskich napisana w alfabecie Braille’a dostępna w kasie;

– audioprzewodnik (audioguide).

 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną:

oprowadzanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną (zrozumiały język);

– dostosowana do potrzeb oferta edukacyjna.

 • Osoby ze spektrum autyzmu:

– po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość asysty pracownika muzeum;

– niebieska strefa (przy kasie w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich dostępne są tabliczki z piktogramami, sygnalizujące potrzeby, takie jak np. zakup biletów).

 • Inne udogodnienia:

– wewnątrz budynku znajdują się wydzielone miejsca do odpoczynku (kanapy, krzesła);

– parking dla aut osobowych znajduje się na placu Najświętszej Marii Panny;

– parkingi dla autokarów znajdują się na ulicy Zamkowej (odległość do pałacu ok. 50 m) i ulicy Czerwonego Krzyża (odległość do pałacu ok. 150 m);

– w ogrodzie włoskim znajdują się wydzielone miejsca do odpoczynku (drewniane ławki);

– poręcze przy schodach;

– toaleta przystosowana dla matek z dziećmi, znajdująca się na parterze Dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich (dostępny przewijak, ręczniki);

– dozwolony wstęp na sale ekspozycyjne z wózkami dla dzieci;

– szatnia znajdująca się na parterze w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich.

Muzeum Dialogu Kultur w Kielcach

 

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową:

– po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość asysty pracownika muzeum;

– po wcześniejszym zgłoszeniu istnieje możliwość zainstalowania podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

– rampa wjazdowa przy drugim wejściu do budynku (prowadzące przez podwórko od strony ulicy Orlej);

– możliwość wjazdu na podwórko (od strony ulicy Orlej) samochodów i busów przystosowanych dla osób z niepełnosprawnością ruchową;

– dostępna winda (szerokość drzwi ok. 90 cm) znajdująca się w budynku Muzeum Dialogu Kultur;

– trzy sale ekspozycyjne dostosowane do osób z niepełnosprawnością ruchową (Pradzieje i wczesne średniowiecze Ponidzia i Wiślicy, Historia motoryzacji w miniaturze oraz Od różnorodności do dialogu);

– dwie toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową: jedna na parterze budynku, druga na pierwszym piętrze (szerokość drzwi ok. 90 cm).

 • Osoby z niepełnosprawnością słuchową:

– po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość asysty pracownika muzeum.

 • Osoby z niepełnosprawnością wzroku:

– dozwolone zwiedzanie z psem przewodnikiem;

– po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość asysty  pracownika muzeum;

– wystawy nie posiadają funkcji audiodeskrypcji. 

 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną:

oprowadzanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną (zrozumiały język);

– dostosowana do potrzeb oferta edukacyjna.

 • Osoby ze spektrum autyzmu:

– po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość asysty pracownika muzeum.

 • Inne udogodnienia:

 – wewnątrz budynku znajdują się wydzielone miejsca do odpoczynku (pufy, krzesła);

– dozwolony wstęp na sale ekspozycyjne z wózkami dla dzieci;

– szatnia znajdująca się na parterze budynku.

Pałacyk Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

 

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową:

– po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość asysty pracownika muzeum;

–  po wcześniejszym zgłoszeniu istnieje możliwość zainstalowania podjazdu dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich;

– szerokie dwuskrzydłowe drzwi wejściowe;

– po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość wjazdu oraz zaparkowania pojazdu blisko drzwi wejściowych głównych;

– ze względu na historyczny charakter miejsca oraz brak możliwości zainstalowania udogodnień na piętrze pałacyku możliwe zwiedzanie ekspozycji na parterze budynku.

 • Osoby z niepełnosprawnością słuchową:

– na życzenie dostępny pracownik muzealny do pomocy;

– pętla indukcyjna.

 • Osoby z niepełnosprawnością wzroku:

– na życzenie dostępny pracownik muzealny do pomocy;  

– dozwolone zwiedzanie z psem przewodnikiem;

–  audioprzewodnik (audioguide).

 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną:

oprowadzanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną (zrozumiały język);

– dostosowana do potrzeb oferta edukacyjna.

 • Osoby ze spektrum autyzmu:

– po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość asysty pracownika muzeum.

 • Inne udogodnienia:

– wewnątrz budynku znajdują się wydzielone miejsca do odpoczynku (kanapy, krzesła);

– w parku otaczającym pałacyk znajdują się wydzielone miejsca do odpoczynku (drewniane ławki);

– toaleta przystosowana dla matek z dziećmi (dostępny przewijak);

– dozwolony wstęp na sale ekspozycyjne z wózkami dla dzieci.

Muzeum Stefana Żeromskiego w Kielcach

 

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową:

– ze względu na zabytkowy charakter i architektoniczny układ muzeum nie jest dostosowane do samodzielnego zwiedzania przez osoby poruszające się na wózkach (wysokie progi, brak windy, ramp, podjazdów);

– spacer wirtualny.

 • Osoby z niepełnosprawnością słuchową:

–  po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość asysty pracownika muzeum.

 • Osoby z niepełnosprawnością wzroku:

– dozwolone zwiedzanie z psem przewodnikiem;

– po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość asysty pracownika muzeum;

– wystawy nie posiadają funkcji audiodeskrypcji. 

 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną:

oprowadzanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną (zrozumiały język);

– dostosowana do potrzeb oferta edukacyjna.

 • Osoby ze spektrum autyzmu:

– po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość asysty pracownika muzeum;

– niebieska strefa w trakcie realizacji.

 • Inne udogodnienia:

– wewnątrz budynku znajdują się wydzielone miejsca do odpoczynku;

– toaleta przystosowana dla matek z dziećmi (dostępny przewijak);

– toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami;

– po przeciwległej stronie ulicy miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami;

– dozwolony wstęp na sale ekspozycyjne z wózkami dla dzieci.

Muzeum Archeologiczne w Wiślicy

 

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową:

– po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość asysty pracownika muzeum;

– miejsce parkingowe bezpośrednio przy budynku;

– wjazd rampą od strony północnej do głównego wejścia;

– szerokie drzwi wejściowe;

– całość ekspozycji dostosowana do osób z niepełnosprawnością ruchową (brak progów);

– wyjście ewakuacyjne wyposażone w schodołaz;

– toaleta przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami

 Osoby z niepełnosprawnością słuchową:

– część filmów tematycznych ze strony internetowej muzeum przetłumaczona na Polski Język Migowy (PJM);

– część filmów tematycznych ze strony internetowej muzeum posiada transkrypcję;

– wirtualny spacer z transkrypcją;

– audioprzewodnik (audioguide);

– pętla indukcyjna.

 • Osoby z niepełnosprawnością wzroku:

– wirtualny spacer ze ścieżką dźwiękową (audiodeskrypcją);

– wystawy posiadają funkcję audiodeskrypcji; 

– część informacji na stronie internetowej muzeum dostępna z audiodeskrypcją.

 • Osoby z niepełnosprawnością intelektualną:

oprowadzanie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością intelektualną (zrozumiały język);

– dostosowana do potrzeb oferta edukacyjna.

 • Osoby ze spektrum autyzmu:

– po wcześniejszym zgłoszeniu możliwość asysty  pracownika muzeum;

– niebieska strefa (przy kasie w Muzeum Archeologicznym w Wiślicy dostępne są tabliczki z piktogramami, sygnalizujące potrzeby, takie jak np. zakup biletów).

 • Inne udogodnienia:

– wewnątrz budynku znajdują się wydzielone miejsca do odpoczynku (kanapy, krzesła);

– toaleta przystosowana dla matek z dziećmi (dostępny przewijak);

– dozwolony wstęp na sale ekspozycyjne z wózkami dla dzieci;

– szatnia znajdująca się bezpośrednio przy kasie.