Galeria zdjęć

Projekt POIiŚ: Godziny dla mediów

Projekt POIiŚ

 

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego realizowany w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

projekt     Logo Ministerstwo Kultury i Województwo Świętokrzyskie

Fot. M. Stępnik/MNKi

Powrót