Wydawnictwa

Muzeum Narodowe w Kielcach wydaje różnorodne publikacje z dziedziny sztuki i historii sztuki, muzealnictwa i szeroko rozumianej kultury. Mają one charakter informacyjny,
jak przewodniki czy foldery, ale przede wszystkim naukowy i popularnonaukowy. Są wśród nich katalogi towarzyszące wystawom czasowym organizowanym przez Muzeum, katalogi zbiorów oraz przewodniki po Oddziałach. Wyjątkowym punktem w działalności wydawniczej jest periodyk „Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach”, w którym publikowane są artykuły naukowe dotyczące problematyki muzealnej.

Wydawnictwa muzealne opracowywane są z dbałością o szatę graficzną, jak i wysoką jakość merytoryczną i edytorską. Współpracujemy ze znakomitymi autorami z Polski i zagranicy.

Duża część wydawnictw publikowana jest w wersji polsko-angielskiej.

Publikacje wydawane przez Muzeum Narodowe w Kielcach, a także szeroki wybór pamiątek m.in. reprodukcje, pocztówki, biżuteria dostępne są w sklepiku muzealnym mieszczącym się w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

 

Publikacje 

 

Roczniki

 

Koszty wysyłki

 

Regulamin sklepu