Prząsław, powiat jędrzejowski
cmentarzysko wczesnośredniowieczne (grób 3)

kalcyt

Zdzisław Jurkiewicz (1931–2012)
1977
akryl, olej, płótno
120 x 129,4 cm

Stanisław Kamocki (1875–1944) 
po 1920 
olej, tektura

Stanisław Wojciech Bergman (1862–1930)
Polska, Krosno, 1897

olej, płótno
115 x 159 cm

Polska, Wiślica, XVII w.
żelazo, rytowanie

wys. 13,8, śr. 4,6 cm

Drewno skamieniałe,
Miedziana Góra,
znalezione w 1908 r.