Henryk Albin Tomaszewski (1906–1993)
lata 80. XX wieku
szkło termisil, szkło mrożone
formowanie ręczne

 

Schmidt F.A., Dzieje Królestwa Polskiego krótko lat porządkiem opisane, Na ięzyk Polski przełożone, poprawione i przydatkiem Panowania Augusta III pomnożone

Warszawa, nakładem Michała Grela J.K. Mci, 1766

Dominique Collin (1725–1781), rytownik; Philipp Jakob Loutherbourg St. (1698–1768), malarz
Francja, Nancy, [ok. 1750–1766]
miedzioryt, akwaforta
21,2 x 12,7 cm

miejsce odkrycia: Grzegorzowica, pow. ostrowiecki
chronologia: nieokreślona
3–8,5 x 4,8–10,5 cm

 

Janusz Eysymont (1930–1991)
1975

akryl, płótnoStefan Suberlak (1928–1994)
1974

linoryt  9/20
71,5 x 57 cm