Mydło z bentonitu
Chmielnik, 1942–1943
kolekcja Jerzego Fijałkowskiego, 1966
4 x 6 x 1 cm
MNKi/Pf/3225

 

Jerzy Stajuda (1936–1992)
1973
olej, płótno
132 x 89,1 cm
sygn. na odwrocie: Jerzy Stajuda
MNKi/W/1023

 

Franciszek Kostrzewski (1826–1911)
1896
olej, płótno
231 x 145 cm
MNKi/D/1854

 

 

XIX wiek
drewno
26 x 37,5 x 11,5 cm
MNKI/Ż/252

teka Z dawnego obyczaju, 1937–1943
Edmund Bartłomiejczyk (1885–1950)
drzeworyt langowy
24 x 30 cm
sygn. na klocku monogr. wiązanym EB oraz oł. pod ryc. E. Bartłomiejczyk
MNKi/947–958

Artur Stefan Nacht-Samborski (1898–1974)
ok 1970
olej, płótno
81 x 65 cm
MNKi/W/371

 

 

Francja, Creil, Spółka Stone, Coquerel i Le Gros, François Antoine Legros d'Anizy
1808–1818
fajans, druk podszkliwny
wys. 3,3 cm, śred. 23,2 cm
MNKi/R/870

Włodzimierz Tetmajer (1862–1923)
ok. 1910
olej, płótno
40 x 59,5 cm
MNKi/M/50