Aktualności

Modernizacja Muzeum Archeologicznego w WiślicyAktualnie trwają prace wykończeniowe w pawilonie archeologicznym, gdzie rozpoczął się montaż elewacji zewnętrznej. Instalowana jest wentylacja, elektryka oraz klimatyzacja w pawilonie i całym podziemnym korytarzu.Trwają prace związane z wykonaniem nawierzchni wokół kościoła, kontynuowane są prace brukarskie. Zakończono montaż drzwi aluminiowych i stalowych w całym obiekcie.

Projekt POIiŚ

 

Projekt Modernizacja Muzeum Archeologicznego w Wiślicy jako oddział Muzeum Narodowego w Kielcach wraz z otoczeniem w celu zabezpieczenia i ochrony unikatowych obiektów dziedzictwa narodowego w ramach projektu VIII osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 zestaw logotypów projektowych: kolejno flaga funduszy europejskich, polsi, logo ministerstwa kultury, flaga Unii Europejskiej

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwa Świętokrzyskiego


Powrót