Pawilon Archeologiczny

Nowoczesny obiekt, zabezpieczający pozostałości kościółka św. Mikołaja [?] – jednej z najwcześniejszych świątyń z tzw. serii kupieckiej, ulokowanej bezpośrednio przy ważnym szlaku handlowym, biegnącym od Pragi aż na Ruś Kijowską. Fundamenty kościoła odkryte zostały w 1958 roku. Był małą, jednonawową budowlą o wymiarach nawy 4,65 x 3,3 metra, z półkolistą absydą o średnicy około 2 metrów zwróconą ku wschodowi. Świątynia została rozebrana pod koniec XIII wieku najprawdopodobniej z polecenia biskupa Jana Muskaty, a materiał wykorzystano do budowy dormitorium. Istnieje przypuszczenie, że na miejscu kościoła powstała drewniana kaplica.

Podczas prac archeologicznych przy reliktach kościoła św. Mikołaja [?] w 1959 roku odsłonięty został obiekt zinterpretowany przez odkrywców jako hipotetyczna misa chrzcielna. Zdaniem badaczy miało to być materialne świadectwo przyjęcia chrztu ok. 880 roku w obrządku wschodnim. Współcześnie koncepcja baptysteryjnej funkcji „misy” została ponad wszelką wątpliwość odrzucona. Potwierdziły to badania archeologiczne z 2021 roku, które wskazują, że obiekt datowany jest na schyłek XI wieku.