Wystawa stała

Wiślica jako jedna z niewielu miejscowości w Polsce objęta jest całkowitą ochroną konserwatorską. To wyjątkowo atrakcyjne turystycznie miejsce, wyróżnione prestiżowym tytułem Pomnika Historii, gdzie dziedzictwo kultury harmonizuje z bogactwami naturalnymi.

Pierwsze muzeum archeologiczno-historyczne otwarto w Wiślicy w 1966 roku. W roku 2017, Muzeum Archeologiczne w Wiślicy zostało włączone w struktury Muzeum Narodowego w Kielcach.

Finanse pozyskane z Funduszy Europejskich pozwoliły stworzyć unikatowy podziemny szlak łączący najważniejsze wiślickie artefakty. Jedna ścieżka turystyczna objęła, dotychczas odrębne, elementy ekspozycji muzealnej – pawilon archeologiczny oraz rezerwat archeologiczny w podziemiach bazyliki mniejszej. Przeprowadzone w ramach modernizacji prace konserwatorskie i budowlane pozwoliły zabezpieczyć skarby Wiślicy. W nowo otwartym Muzeum wyodrębniono miejsce dla zabytków specjalnie sprowadzonych do Wiślicy, a także wydobytych podczas prac archeologicznych prowadzonych w ramach modernizacji obiektu. W rezultacie możliwe stało się pokazanie historycznych poziomów budowlanych, wątków kamiennych i reliktów odsłoniętych obiektów, drobnych artefaktów archeologicznych w postaci ceramiki, sprzętów i narzędzi metalowych, numizmatyki, pochodzących z prac badawczych wokół kolegiaty. W muzeum wykorzystano najnowsze techniki wizualizacji obiektów, dzięki czemu zwiedzający zobaczą m.in. animację budowy bazyliki romańskiej i jej transformację do kolegiaty czy trójwymiarowe modele budowli i przedmiotów używanych przez naszych przodków od IX do XVI wieku. Trasę zaplanowano w taki sposób, by jednocześnie zabezpieczyć zabytki i podnieść komfort zwiedzania.

 

 

Pawilon Archeologiczny
z pozostałościami XI-wiecznego kościoła
 

Więcej

Podziemia pod Bazyliką Rezerwat archeologiczny w podziemiach bazyliki
z pozostałościami dwóch kościołów romańskich, kolejno z XII i XIII w.

 

Więcej

Podziemny korytarz
z zabytkami specjalnie sprowadzonymi do Wiślicy

 

Więcej