BOLESŁAW ANC

CYKL: UCZNIOWIE KIELECKIEJ SZKOŁY

Bolesław Anc, fot. z publikacji Bolesław i Józef Anc, Z lat nadziei i walki 1861-1864, 1907 r.Bolesław Anc, powstaniec 1863 roku, inżynier kolejowy, urodził się 1841 roku w Jędrzejowie, zmarł 11.08.1909 roku we Lwowie.

Uczeń Szkoły Wyższej Realnej w Kielcach, a następnie gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim. Studiował na Wydziale Fizyczno-Matematycznym Uniwersytetu w Petersburgu. Brał udział w powstaniu styczniowym. Schwytany przez Rosjan w Górach Świętokrzyskich, więziony w Staszowie i Kielcach. Był komisarzem żandarmerii narodowej w województwie krakowskim i zastępcą komisarza województwa lubelskiego. Po upadku powstania wyjechał do Galicji, później do Belgii, Francji, Rumunii i Bułgarii. Na emigracji zdobył wykształcenie techniczne. Pracował jako naczelny inżynier kolei bułgarskich.

W 1898 roku wrócił do ojczyzny. Zamieszkał we Lwowie. Był członkiem lwowskiego Towarzystwa „Opieka Narodowa”, zajmującego się pomocą powstańcom, zesłańcom i emigrantom. Pochowany na Cmentarzu Łyczakowskim.

 

Źródło: A. Massalski, J. Szczepański, Słownik biograficzny zasłużonych nauczycieli i wychowanków I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Kielce 2010.

 

fot. Bolesław Anc, fot. z publikacji Bolesław i Józef Anc, Z lat nadziei i walki 1861-1864, 1907 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT