Bolesław Markowski

Cykl: Uczniowie kieleckiej szkoły

MarkowskiBolesław Markowski - prawnik, ekonomista, działacz samorządowy,  wiceminister skarbu. Urodził się 23.03.1862 roku w Zawichoście, zmarł 30.09.1936 roku w Kielcach.

Absolwent Męskiego Gimnazjum Rządowego w Kielcach oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracował jako urzędnik w prokuraturze, sądzie i izbie skarbowej w Kielcach.  Do wybuchu I wojny światowej prowadził działalność na polu szkolnictwa, m.in. założył Szkołę Handlową w Kielcach, gdzie wykładał prawo handlowe. Jako delegat guberni kieleckiej brał udział w konferencji w Petersburgu poświęconej spolszczeniu szkół prywatnych w Królestwie Polskim. Był przewodniczącym oddziału Stowarzyszenia Kursów dla Analfabetów. W 1907 roku należał do grona założycieli Towarzystwa Krajoznawczego w Kielcach. W latach 1916–1918 przewodniczył Radzie Miejskiej Kielc. Następnie został członkiem Tymczasowej Rady Stanu. Od 1919 do 1920 roku był dyrektorem oddziału Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej w Kielcach, a od 1921 piastował stanowisko dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach. 

1 września 1921 roku Markowski otrzymał nominację na wiceministra skarbu. Funkcję tę sprawował do 1 października 1926. W tym czasie dwukrotnie pełnił funkcję kierownika Ministerstwa Skarbu (w rządach Antoniego Ponikowskiego oraz Władysława Sikorskiego). Był profesorem prawa skarbowego Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie, a także jej rektorem i prorektorem. 

W 1931 roku Markowski przeszedł na emeryturę i wrócił do Kielc. Aktywnie uczestniczył w życiu społecznym, między innymi jako prezes Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Towarzystwa Cyklistów i Towarzystwa Opiekuńczego Szpitala dla Dzieci. Pochowany na Cmentarzu Starym w Kielcach.

 

Fot. Bolesław Markowski, fot. ze zbiorów NAC

 

POWRÓT