DOMINIK ANC

CYKL: UCZNIOWIE KIELECKIEJ SZKOŁY

Dominik AncDominik Anc - adwokat, urodził się 20.07.1844 roku w Jędrzejowie, zmarł 28.05.1918 roku w Warszawie. Uczeń Szkoły Wyższej Realnej w Kielcach. W 1860 roku zapisał się do Szkoły Sztuk Pięknych, a dwa lata później na Wydział Prawa i Administracji Szkoły Głównej w Warszawie. Uczestnik powstania styczniowego, walczył m.in. w bitwie pod Małogoszczem. W 1867 roku ukończył studia ze stopniem magistra prawa. W 1876 roku został mianowany adwokatem przysięgłym. Był obrońcą w procesie I Proletariatu w 1885 roku. Współzałożyciel biura bezpłatnych porad prawnych. Jeden z założycieli, a następnie prezes Towarzystwa Prawniczego w Warszawie. Przewodniczył pracom komisji powołanej przez Departament Sprawiedliwości do opracowania statutu Palestry Polskiej. Od 1916 roku wykładał prawo cywilne na Uniwersytecie Warszawskim.

Autor wielu prac z zakresu prawa, m.in. Zewnętrzny porządek sądowy w Polsce w końcu XIV stulecia, według ksiąg sądowych łęczyckich, Wydarzenia wojenne 1870–1871 w świetle orzecznictwa sądów francuskich, Kilka słów o adwokaturze i aplikacji sądowej w dawnej Polsce.

 

Źródło: A. Massalski, J. Szczepański, Słownik biograficzny zasłużonych nauczycieli i wychowanków I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Kielce 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWRÓT