EDMUND BIERNACKI

CYKL: UCZNIOWIE KIELECKIEJ SZKOŁY

portret Edmunda BiernackiegoEdmund Biernacki - wybitny lekarz, twórca popularnego badania krwi – OB "odczyn Biernackiego", urodził się 19.12.1866 roku w Opocznie, zmarł 29.12.1911 roku we Lwowie.

Uczył się w Męskim Gimnazjum Rządowym w Kielcach, później w Lublinie. W 1889 roku uzyskał dyplom lekarza na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie podjął prace jako asystent w Klinice Terapeutycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Później pracował w Heidelbergu i Paryżu. Po powrocie do kraju został ordynatorem kliniki chorób wewnętrznych w Szpitalu Wolskim w Warszawie. Był to dla niego czas licznych badań i wielkich odkryć.

W 1897 roku jako pierwszy na świecie wykazał zależność między szybkością opadania krwinek czerwonych w osoczu krwi a ogólnym stanem zdrowia. Opracował także własną metodę diagnostyczną tego zjawiska, zwaną „odczynem Biernackiego” (OB). Wartości powyżej normy mogą wskazywać na obecność stanu zapalnego, co ogłosił w pracy pt. Samoistna sedymentacja krwi jako naukowa, praktyczno-kliniczna metoda badania, uważanej przez znawców za wybitne dzieło. Niestety, odkrycie Biernackiego podzieliło los wielu polskich dokonań i jest w większości obcojęzycznych podręczników przypisywane szwedzkim lekarzom Robinowi Fahrensowi lub Alfowi Westergrenowi, pomimo że oni swoje badania opublikowali dużo później.

Od 1902 roku Biernacki mieszkał we Lwowie, gdzie na tamtejszym uniwersytecie objął katedrę patologii. W 1908 roku został profesorem nadzwyczajnym. Dalej prowadził badania i publikował na łamach prasy lekarskiej. Z tego okresu pochodzi m.in. pierwszy polski podręcznik hematologii Zarys patologii krwi oraz praca Co to jest choroba z zakresu filozofii medycyny. Biernacki wraz z innymi wybitnymi osobowościami – Tytusem Chałubińskim i Władysławem Biegańskim należeli do współtwórców polskiej szkoły filozofii medycyny. Z rodziny Biernackich, zamieszkałej w Opocznie, sławny stał się nie tylko Edmund, ale też jego brat Wiktor, pionier polskiej radiologii i ceniony fizyk.

 

Źródło: A. Massalski, J. Szczepański, Słownik biograficzny zasłużonych nauczycieli i wychowanków I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Kielce 2010.

fot. Edmund Biernacki, 1905 r., fot. J. Stumman, Polona

 

 

POWRÓT