Franciszek Loeffler

Cykl: Uczniowie kieleckiej szkoły

LoefflerFranciszek Loeffler - działacz niepodległościowy, lider Polskiej Partii Socjalistycznej w Kielcach. Urodził się 4.09.1875 roku w Kielcach, zmarł 24.02.1919 roku w Kielcach.

Uczeń kieleckiego Męskiego Gimnazjum Rządowego. Członek, a następnie lider Polskiej Partii Socjalistycznej w Kielcach. Aresztowany i więziony w X pawilonie cytadeli warszawskiej. Skazany na dwa lata zesłania i wydalony z granic Królestwa. Po powrocie do Kielc wstąpił do PPS Frakcji Rewolucyjnej, brał udział w rewolucji 1905 roku. Należał do grupy prowadzącej wśród mieszkańców miasta liczne inicjatywy kulturalno-oświatowe. Przyczynił się do powstania kieleckiego Oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej i Towarzystwa Biblioteki Publicznej w Kielcach. 

W czasie I wojny światowej czołowy działacz lewicy niepodległościowej na Kielecczyźnie, współpracownik Rządu Narodowego Polskiej Organizacji Narodowej. Członek Centralnego Komitetu Narodowego i Rady Narodowej w Warszawie. We współpracy z Jędrzejem Moraczewskim, odbudował kieleckie struktury PPS. W latach 1915–1917 był przewodniczącym Rady Okręgowej Ziemi Kieleckiej, od 1916 roku radnym miejskim. Organizował stowarzyszenie robotnicze „Społem”. Pod koniec wojny brał udział w rozbrajaniu Austriaków i organizował Milicję Ludową, był też wydawcą i redaktorem tygodnika „Ziemia Kielecka”. Po odzyskaniu niepodległości został komisarzem Rządu Ludowego Republiki Polskiej na miasto Kielce i powiat kielecki, a w 1919 roku posłem do Sejmu Ustawodawczego. Zmarł na tyfus plamisty, którego epidemia wybuchła w Kielcach. Pochowany na Cmentarzu Starym.

 

Fot. Franciszek Loeffler, 1919, fot. z publikacji „Kronika Ruchu Rewolucyjnego w Polsce”, nr 4, 1938 r.

 

POWRÓT