Roman Plenkiewicz

Cykl: Uczniowie kieleckiej szkoły

Roman PlenkiewiczRoman Plenkiewicz - pedagog, historyk, literat. Urodził się 21.01.1833 roku we wsi Skórczów pod Pińczowem, zmarł 4.10.1910 roku w Warszawie.

W 1849 roku ukończył Szkołę Wyższą Realną w Kielcach. Początkowo pracował jako nauczyciel domowy, później jako polonista wykładał w szkołach w Warszawie, Płocku, Piotrkowie. Jego uczniem był poeta Artur Oppman. W 1856 roku zadebiutował rozprawą krytykującą podręczniki historii literatury polskiej. Uprawiał także krytykę literacką, pisywał wiersze oraz recenzje teatralne. Nałamach „Ateneum" omawiał literaturę dla młodzieży, w „Przeglądzie Narodowym” pisał o zakładach górniczych w Białogonie i Starachowicach. W 1900 roku został redaktorem „Encyklopedii Wychowawczej”. Był członkiem Komisji Historycznej Akademii Umiejętności oraz Wydziału Językoznawstwa i Literatury warszawskiego Towarzystwa Naukowego. Plenkiewicz jest autorem kilkunastu życiorysów opublikowanych w Albumie zasłużonych Polaków i Polek w XIX wieku

 

 

 

 

Fot. Roman Plenkiewicz, „Biesiada Literacka”, t. 48, nr 34, 1899

 

POWRÓT