SŁAWOJ FELICJAN SKŁADOWSKI

CYKL: UCZNIOWIE KIELECKIEJ SZKOŁY

Sławoj Felicjan SkładkowskiSławoj Felicjan Składkowski, polityk, generał, lekarz, premier Rzeczypospolitej Polskiej, urodził się 9.06.1885 roku w Gąbinie, zmarł 31.08.1962 roku w Londynie.

Uczeń gimnazjum filologicznego w Kielcach, gdzie w 1904 roku zdał maturę. Rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Tam zetknął się z młodzieżowymi kółkami socjalistycznymi, z którymi podjął współpracę. Aresztowany podczas manifestacji na placu Grzybowskim i w konsekwencji relegowany z uczelni. Po miesięcznym areszcie spędzonym na Pawiaku odesłano go do Kielc, gdzie miał oczekiwać na rozprawę sądową. Aby jej uniknąć wyjechał do Galicji. W Krakowie kontynuował studia medyczne, które ukończył z dyplomem doktora medycyny i specjalnością chirurga. Od sierpnia 1914 roku służył w oddziałach strzeleckich Józefa Piłsudskiego, z I Brygadą przebył cały szlak legionowy.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości dowodził akcją rozbrajania Niemców w Zagłębiu Dąbrowskim oraz pełnił funkcję dowódcy Okręgu Wojskowego w Dąbrowie Górniczej. W czasie wojny polsko-sowieckiej służył na froncie litewsko-białoruskim. W sierpniu 1920 roku został mianowany delegatem rządowym przy Polskim Czerwonym Krzyżu. Rok później został inspektorem w Wojskowym Instytucie Sanitarnym. Następnie pełnił m.in. funkcję szefa Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Podczas przewrotu majowego stanął po stronie marszałka Józefa Piłsudskiego. Od 1926 roku pełnił funkcję ministra spraw wewnętrznych, a od 1936 roku premiera. Na stanowisku tym zasiadał do końca września 1939 roku, będąc tym samym szefem najdłużej urzędującego gabinetu II Rzeczypospolitej. Po wybuchu II wojny światowej wraz z rządem ewakuował się z Warszawy i został internowany w Rumunii. 30 września wraz z całym gabinetem podał się do dymisji. Po zakończeniu wojny zamieszkał w Londynie.

Składkowski miał niewątpliwy talent literacki. Był autorem wielu pamiętników oraz artykułów o charakterze wspomnieniowym. Odznaczony Orderem Virtuti Militari kl. V, Polonia Restituta kl. I, Krzyżem Niepodległości, trzykrotnie Krzyżem Walecznych oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

 

 

Źródło: A. Massalski, J. Szczepański, Słownik biograficzny zasłużonych nauczycieli i wychowanków I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Kielcach, Kielce 2010.

 

POWRÓT