Zygmunt Wasilewski

Cykl: Uczniowie kieleckiej szkoły

Zygmunt WasilewskiZygmunt Wasilewski - polityk Narodowej Demokracji, publicysta, senator III kadencji II RP. Urodził się 30.04.1865 roku w Siekiernie koto Bodzentyna, zmarł 25.10.1948 roku w Wiśle.

Uczęszczał do Męskiego Gimnazjum Rządowego w Kielcach. Nastypnie studiował prawo w Warszawie, Petersburgu i Kijowie. Wykazywał aktywność na wielu polach, byt etnografem, bibliotekarzem, krytykiem literackim, historykiem i historykiem literatury, publicystą, politykiem, autorom rodzinnych wspomnień - a przede wszystkim dziennikarzem. Należał do najbliższych współpracowników Romana Dmowskiego i do władz Ligi Narodowej. Przez wiele lat pełnił funkcję redaktora naczelnego ważnych partyjnych dzienników wydawanych przez obóz narodowo-demokratyczny lwowskiego „Słowa Polskiego”, warszawskiej „Gazety Narodowej". W latach 1930-1935 zasiadał w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wasilewski był kolegą Stefana Żeromskiego. Ułatwił poczatkującemu wówczas pisarzowi druk pierwszych artykułów i nowel oraz polecił go na stanowisko pomocnika bibliotekarza Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu. Wraz z Bolesławem Markowskim, Tomaszem Ruśkiewiczem i innymi, wchodził w skład zarządu powstałego w 1924 roku Kola Kielczan, którego celem było udzielanie pomocy moralnej i materialnej pracującym na polu naukowym wychowawcom szkół kieleckich. 

Zygmunt Wasilewski był autorem szkiców poświęconych pisarstwu Juliusza Słowackiego, Seweryna Goszczyńskiego, Adama Mickiewicza a także swojego teścia, wybitnego etnologa i językoznawcy — Jana Karłowicza. 

 

 

Fot. Zygmunt Wasilewski, ze zbiorów NAC

 

POWRÓT